Grad Bihać
Adnan Mekić

Adnan Mekić

POMAK

11.05.2021.

Pitanje sa 11. sjednice GV održane 11.05.2021. godine :

Pitanje upućuje putem resorne službe za F. Ministarstvo turizma i okoliša. Moli resornu službu da dostavi podatke koje dobije od navedenog ministarstva o iznosu novca prikupljenog po osnovu ekološke naknade zbrinjavanje ambalažnog otpada, a koji je prikupljen sa područja grada Bihaća putem operatera Eko Park od privrednih subjekata sa područja našeg grada, a koji istu prijavljuju nakon uvoza robe te iznos prikupljenih sredstava od prikupljenih naknada najlonskih jednokratnih vrećica za koje je plaćena naknada s područja grada Bihaća i u koje aktivnosti je isti utrošen na području našeg grada.


Odgovor nadležne službe

31.03.2021.

Pitanje sa 7. sjednice GV održane 31.03.2021. godine :

Upućuje pitanje nadležnoj službi, da mu se dostavi u pismenoj formi registar divljih deponija na području grada Bihaća, te da li za iste postoji program njihovog zbrinjavanja?


Odgovor nadležne službe

23.02.2021.

Pitanje sa 5. sjednice GV održane 23.02.2021. godine :

Pitanje upućuje Službi za inspekcijske poslove  -  Status ograde na Bakšaiškom mostu Nadležnost ograde na Bakšaiškom mostu. S obzirom da je ograda na pomenutom mostu u jako devastiranom stanju, tj. Ista je već počela odvajati od nosivih stubova te stvara prijetnju za sigurnost pješaka koji se kreću pomenutom dionicom. Pitanje? Koliko je potrebno da neka služba reaguje i ako nismo u mogućnosti istu da popravimo (ako je nadležnost Grada), bar da označimo istu kao nesigurnu za oslonac.


Odgovor nadležne službe :

Odredbama čl.13 stav 2. Zakona o cestama FBiH, Službeni glasnik F BiH, br.2/10 utvrđeno je da upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralne ceste M-5 Obilaznica Bihać vrši JP Ceste Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo, kao i trotoara i mosta na rijeci Uni koji se nalazi na magistralnoj cesti na spoju ulica Hasan P. Predojevića i Banjalučka. Povodom postavljenog vijećničkog pitanja saobraćajni inspektor Službe za inspekcijske poslove Grada Bihaća izišao je na lice mjesta, dana 05.03.2021. godine i tom prilikom utvrdio da je ograda mosta u devastiranom stanju, da postoje oštećenja na metalnoj zaštitnoj ogradi na mostu, te da ista predstavlja opasnost za sigurno odvijanje pješačkog saobraćaja. Obzirom da gradska saobraćajna inspekcija nema nadležnost za daljnje postupanje upućen je dopis uz foto dokumentaciju sačinjenu tokom nadzora, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i JP Ceste Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo, kao upravitelju magistralnih cesta, na znanje i nadležno postupanje. 

30.06.2021.

Inicijativa sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine : Inicijativa: Za resornu službu za postavljanje objekata za usporavanje saobraćaja. U ulici Harmanska, tačnije školsko igralište OŠ Harmani I, nakon rekonstrukcije samog igrališta povećana je prisutnost djece, te samim tim smatram da je ugrožena sigurnost naših najmlađih sugrađana. Kada sam vidio za današnju sjednicu tačku broj 6. da upravo reguliše tu problematiku, a ista nije u planu za realizaciju, odnosno ulica Harmanska.


Odgovor nadležne službe :

S obzirom da je Gradsko vijeće Grada Bihaća, na istoj sjednici usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke i regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća i u Aneks VII Naselje ulice i trgovi za postavljanje posebnih objekata za smanjenje brzine kretanja vozila uvršten redni broj 51. "ulica Harmanska" obavještavamo vas da je inicijativa u potpunosti prihvaćena i realizirana.