Grad Bihać
Elvis Dedić

Elvis Dedić

NES

22.11.2021.

Pitanje sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine :

Pitanje postavlja direktoru JU „Zavoda za prostorno uređenje“: - Kada će se nastaviti sa izgradnjom kanalizacione mreže u MZ Veliki Lug?


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje

01.09.2021.

Pitanje sa 16. sjednice GV održane 01.09.2021. godine :

Upućuje pitanje Službi za inspekcijske poslove. Poštovani, na prošloj sjednici GV Gradonačelnik grada Bihaća gospodin Fazlić je izvijestio vijećnike da je grad Bihać pokrenuo proceduru rušenja nelegalno izgrađenih objekata. S tim u vezi, molim nadležnu službu da mi dostavi informaciju, koliko je do 01.09.2021. srušeno nelegalno izgrađenih objekata.


Odgovor nadležne službe

15.07.2021.

Pitanje sa 15. sjednice GV održane 15.07.2021. godine :

S obzirom da je Budžetom i Planom „Zavoda za prostorno uređenje“ Bihać, planirana izgradnja igrališta u Velikom Lugu, ja Vas molim ukoliko imate informaciju kada će se pokrenuti postupak javne nabavke za izgradnju istog ? Napominjem da je za ovaj projekt Vlada US Kantona obezbjedila sredstva zajedno sa Gradom.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

U skladu s III izmjenama Plana javnih nabavki za 2021.godinu broj 01-01-05-3639/21 od 01.07.2021.godine, okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja ugovora je III kvartal. Za pokretanje postupka javne nabavke ishodovana je saglasnost Gradonačelnika broj 01-11-2675 od 17.05.2021.godine.

Trenutno nema inicijativa!