Grad Bihać
Halil Bajramović

Halil Bajramović

NIP

23.02.2021.

Pitanje sa 5. sjednice GV održane 23.02.2021. godine :

U toku prethodne sjednice Gradskog vijeća Bihać, odgovarajući na vijećnička pitanja, direktor JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać gospodin Ademir Toromanovič je izjavio da firma „RAD“ d.o.o. izvodi građevinske radove na području Grada Bihaća, što je bilo u potpunosti istinita informacija. Kako se pomenuta firma dovodi u vezu sa mojim imenom i prezimenom, a u cilju potpune informiranosti naših građana koji imaju pravo da znaju kako i na koji način se troši budžetski novac, te tko sve učestvuje u izvođenju javnih radova, tražim od gradonačelnika Grada Bihaća i nadležnih službi da nam dostave potpune informacije o tome tko je izvodio radove na području Grada Bihaća, a gdje je Grad Bihać bio naručilac tih radova, kao i podatke o vrijednostima izvedenih radova i to za period 01.01.2016. godine – 23.02.2021. godine. Molim da se podaci dostave u sljedećoj tabeli: Spisak pravnih i fizičkih lica koja su izvodila radove na području Grada Bihaća u periodu 01.01.2016. godine – 23.02.2021. godine Redni broj/ Naziv firme koja je izvodila radove/Ukupna ugovorena vrijednost /Do danas plaćeno za izvedene radove u KM/ Preostalo za uplatu u KM.


Odgovor :

JU ''Zavod za prostorno uređenje'' Bihać,u okviru registrovanih djelatnosti i na osnovu prenesenih javnih ovlaštenja obavlja stručne i upravne poslove, koje putem Zakona o javnim nabavkama i provedenih procedura dodjeljuje najpovoljnijim izvođačima radova i dobavljačima usluga. U slijedećim tabelama dajemo pregled stanja obaveza prema izvođačima /dobavljačima za traženi period od 2016-2020. god.

Tabele izvođača/dobavljača

27.12.2021.

Inicijativa sa 18. sjednice GV održane 27.12.2021. godine : Inicijativa da se u plan i program za 2022. godinu planira pokretanje izrade idejnog riješenja za izgradnju boljeg saobraćajnog rješenja kružnog toka na raskrsnici koja spaja i povezuje ulicu: Irfana Ljubijankića sa ulicom Nositelja Hrvatskog trolista, ulicom Ceravačka brda i ulicom Mehmeda Šakira Kurtćehajića u jedno saobraćajna rješenje kružni tok prečnika koji urbanističko tehnički uvjeti dozvole. Obrazloženje: Povećanjem broja vozila učesnika u saobraćaju usljed povećanja broja objekata tačnije tržnih centara u zoni Grada Bihaća tačnije zona Repušine MZ Ozimice I raskrsnica koja služi zajedno sa postavljenim semaforima omogući nesmetanu regulaciju saobraćaja koja spaja gore navedene ulice postala je usko grlo protoka saobraćaja u ovoj zoni Grada Bihaća. Kako bi se taj problem kvalitetnije riješio potrebno je pristupiti izradi kvalitetnijeg saobraćajnog rješenja na način da se u plan i program Zavoda za prostorno uređenje Grada Bihaća planira izrada projektnog zadatka, idejnog rješennja i izvedbenog projekta za ovaj kružni tok. Kružni tok saobraćaja bi se mogao kombinovati sa vodenom fontanom, turističkim putokazima, jarbolima ili nekim drugim detaljom koji bi Gradu Bihaću davao dodatne informacije o njegovom ekonomskom i turističkom potencijalu po uzoru na europske gradove i općine.


Odgovor nadležne službe 

21.04.2021.

Inicijativa sa 8. sjednice GV održane 21.04.2021. godine : Inicijativa za tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Bihaća na temu: problematika i novonastala situacija vezano za sagledavanje stanja i uzroka zbog čega ne radi novo izgrađeni prečistač otpadni voda iz KFW projekta.


Odgovor nadležne službe :

Predložena inicijativa se prihvata uz sljedeće obrazloženje: Konstatacija da "već duži niz godina ne radi novoizgrađeni prečistač otpadnih voda" nije tačna. Naime, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) grada Bihaća pušteno je u rad 5. jula 2017. godine i od tada radi u kontinuitetu. S druge strane, kontinuiran i samoodrživ rad PPOV-a jeste ugrožen jer jedan od bitnih preduvjeta nije ispunjen a radi se povećanju cijene vodnih usluga, odnosno uvođenju nove stavke na računu za vodu - prečišćavanje otpadnih voda. Budući da do navedenog povećanja nikada nije došlo, a od početka rada postrojenja prošlo je gotovo četiri godine, Grad Bihać j JP "Vodovod" d.o.o. Bihać suočeni su s problemom održavanja normalnog rada PPOV-a i svih procesa prečišćavanja otpadnih voda. U trenutnim okolnostima Grad Bihać j JP "Vodovod" d.o.o. Bihać izdvajaju značajna sredstva kako bi se obezbjedio minimum uslova za normalan i neometan rad postrojenja (troškovi električne energije, goriva, uposlenih, kemikalija i dr. sredstava za odvijanje procesa prečišćavanja i obezvodnjavanja mulja, vršenje neophodnih analiza efluenta, monitoring okolinske buke kvalitete zraka, servisiranje opreme itd.). Iz gore navedenih razloga pozdravljamo gornju vijećničku inicijativu te predlažemo da se tražena tematska sjednica održi na samom PPOV-u kako bi se vijećnici upoznali sa procesima obrade i prečišćavanja otpadnih voda od ulaza do ispuštanja u odvodni kanal te sa svim troškovima koje generira jedno ovakvo postrojenje, a koje je neophodno ukalkulisati u cijenu vodnih usluga. 

19.03.2021.

Inicijativa sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine : Inicijativa za iznajmljivanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bihaća. Obrazloženje: „Nažalost, često se srećemo sa pojavom da su poslovni prostori u vlasništvu Grada Bihaća iznajmljeni pojedinim udruženjima ili nekim drugim organizacijama koje nisu aktivne i iste prostore rijetko koriste, dok pri tom postoje udruženja koja vidno i kvalitetno, svojim radom doprinose društvenoj zajednici, a nemaju svojih prostorija. Tražim da se sljedećim udruženjima obezbijedi prostor primjeren njihovim aktivnostima, uz poštivanje, s njihove strane svih uslova za iznajmljivanje istog, čime ne samo da ćemo dati podršku aktivnim udruženjima nego ćemo dobiti i odgovornije zakupce koji će redovno izmirivati svoje obaveze u vidu zakupnine, znajući da je mnogo onih koji to redovno ne čine. Jedno od tih udruženja je „Hanume sa Une“ koje iako su aktivne već četiri godine, tek se sad nalaze u završnoj fazi registracije i ovim putem mole da im se obezbijedi jedan poslovni prostor. Ovo društvo njeguje bošnjačku tradiciju, kao na primjer tradicionalnu kuhinju, običaje, kulturu življenja uopšte tog vremena, od plesa, muzike, pjevanja, veza, pletenja, majkama, ženama iz šehidskih porodica, oboljelim ženama i sl. Važno im je okupiti što više ženskih predstavnica iz mjesnih zajednica Bihać, iako već imaju veći broj članica, a želja im je podržati sve uspješne žene u svim sferama društvenog života bez obzira na bilo kakve razlike među njima. Drugo udruženje je „Bihaćka građanska inicijativa“ koje postoji već pet godina. Poseban značaj su dali borbi za zaštitu rijeke Une. Kritički, ali konstruktivno su se osvrtali na sve aktuelne teme. Među prvima progovorili su na temu iseljavanja stanovništva. O pitanju raznih kriza nudili su moguća rješenja. Pitanje morala u politici je njihova česta tema, kao i tema o ljudskim pravima. Privrednom razvoju daju poseban zančaj u svojim aktivnostima. Autori su mnogih inisijativa, protestnih skupova, deklaracija, apela te rezolucija. Ali kako ističu, njihova primarna zadaća je borba za državu.“


Odgovor nadležne službe :

U vezi sa navedenom inicijativom obavještavamo vas da je Grad Bihać, trenutno, raspolaže praznim poslovnim prostorijama, te da se davanje u zakup poslovnih prostorija udruženjima vrši, u skladu sa Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 15/17 i 12/19), neposrednom dodjelom uz saglasnost Gradskog vijeća. Radi navedenog predlažem da se predstavnici Udruženja „Hanume sa Une“ i Udruženja „Bihaćka građanska inicijativa“ obrate nadležnoj Službi radi pregleda raspoloživih slobodnih poslovnih prostorija, kako bi utvrdili da li su iste adekvatne za rad i aktivnost navedenih udruženja.