Grad Bihać
Rusmira Konjević

Rusmira Konjević

Nezavisni klub Una

19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine :

U MZ Jezero Privilica, dio Jezerske ulice, koja je na samom ulazu na trim stazu Debeljača, nije asfaltiran, nisti su stambene kuće priključene na kanalizacionu mrežu. Dužina neasfaltiranog dijela ulice je oko 100m, a tu se nalazi i sedam porodičnih kuća. Prema navodima stanara, svi imaju urednu građevinsku dokumentaciju, a već 30 godina čekaju priključak na kanalizaciju. Također, dio ulice nije zahvaćen KfW projektom. Postavlja pitanje hoće li se ikada u tom dijelu Jezerske ulice završiti sa postavljanjem kanalizacije i asfaltiranjem. U ovoj situaciji pandemije, nehigijenskih prikpljanja fekalnih i oborinskih voda, ne smije se dozvoliti da iste teku preko ulice.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Realizacijom Projekta izgradnje sistema otpadnih voda u gradu Bihaću stvorena je mogućnost priključenja na gradsku kanalizacionu mrežu i dijela Jezerske ulice. Projekt izgradnje fekalne kanalizacije i rekonstrukcije Jezerske ulice nije obuhvaćen prijedlogom Programa „Zavoda“ za 2021.godinu. Napominjemo da prema važećoj zakonskoj regulativi u područjima gdje ne postoji izgrađena gradska kanalizaciona mreža, u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje između ostalih utvrđuje se i slijedeći uslov : „do izgradnja gradske kanalizacione mreže odvodnja otpadnih voda vrši se u vodonepropusne septičke jame, koje su vlasnici objekata dužni redovno prazniti“. U slučajevima kada se preljevi septičkih jama izljevaju na ulicu ili u otvorene kanale uz saobraćajnice, neophodno je o istom obavijestiti komunalnu inspekciju.

19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine :

Kada će se most na potoku Drobinice rekonstruisati, odnosno barem popraviti stepenice koje koriste pješaci da bi došli do pješačkog prelaza. U blizini mosta je ambulanta DZ Ozimice I, škole i gradski vrtić, što predstavlja opasnost za bolesnike i učenike i ostalo stanovništvo koje stanuje na Ozimicama I.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Projekt rekonstrukcije mosta u Ul. Hasana Kjafije Pruščaka u naselju Ozimice I u iznosu od 30.000KM, uvršten je u prijedlog Financijskih pokazatelja Plana rada i Programa „Zavoda“ za 2021.godinu. Realizaciji projekta pristupa se po usvajanju Programa „Zavoda“ za 2021.godinu i obezbjeđenju financijskih sredstava.


19.03.2021.

Pitanje sa 6. sjednice GV održane 19.03.2021. godine :

Budžetom grada Bihaća u prošloj godini predviđena je prva faza popločavanja potoka Drobinica za koji su sredstva planirana u Budžetu. Razlozi saniranja, odnosno popločavanja su višestruki. Između ostalog i rješavanje neugodnih i nepodnošljivih miris koji velikom broju mještana MZ Luke, Harmani i Ozimice I , a naročito tokom ljetnjeg perioda predstavlja veliki problem. Postavlja pitanje, kada se planira pristupiti navednoj sanaciji, odnosno realizaciji projekta popločavanja Drobinice. Možda postoji i drugi način saniranja ovog potoka pa da on bude ukras, a ne izvor smrada.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje :

Tokom 2020.godine, a prema Programu „Zavoda“ za 2020.godinu, zaključen je ugovor za usluge izrade projektne dokumentacije – projektant „Euroing“ doo Bihać. Predmetnim projektom planirano je natkrivanje kanala na potezu most H.K.Pruščaka – spoj sa Harmanskom ulicom, ukupne dužine cca 240 m'. Na osnov zaključenog ugovora dostavljen je idejni projekt, te je u toku izrada glavnog projekza. Aproksimativni troškovi realizacije projekta iznose 600.000KM. Čišćenje kanala Drobinca, planira se kroz program obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u okviru obrzbjeđenih financijskih sredstava.

Trenutno nema inicijativa!