Grad Bihać
Sulejman Kulenović

Sulejman Kulenović

SDP

27.12.2021.

Pitanje sa 18. sjednice GV održane 27.12.2021. godine :

Postavlja pitanje u ime građana mjesne zajednice Donje Prekounje. Ukoliko neka djelatnost, ugostiteljska ili objekat proizvode buku iznad dopuštenog nivoa a prethodno je izdato odobrenje za rad, pravno ili fizičko lice je dužno izvršiti usaglašavanje zaštite od buke u skladu sa Zakonom u roku od 90 dana. Buka koja nastaje kao prekoračenje, ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica prelaziti dopuštene granice propisane Zakonom. Zabranjeno je obavljati djelatnost koja zbog buke uključujući i emitovanje muzike, ometaju noćni mir i odnos u naseljenim mjestima od 22-06h idućeg dana. 

Kada će se primjenjivati mjee zaštite od prekoračenja od buke u cilju zaštite javnog reda, mira i zdravlja građana?


Odgovor nadležne službe

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Pitanje postavlja direktoru JKP „Komrad“. Kada će se završiti objekat Komemorativnih kapela na novom gradskom groblju „Humci“ Bihać?


Odgovor JKP Komrad :

Projektni zadatak završetka započetih radova na komemorativnom objektu Humci je napravljen. Uprava preduzeća traži načine finansiranja kako iz domaćih tako i iz stranih izvora. Ovaj projekat je jedan od prioriteta ove uprave i nastojanja u budućnosti će biti da se isti i završi u što kraćem roku. 

30.06.2021.

Pitanje sa 14. sjednice GV održane 30.06.2021. godine :

Kada ćemo izgraditi javni WC, javno kupatilo i postaviti lijepe česme na određenim lokacijama u Bihaću.


Odgovor JU Zavod za prostorno uređenje

Članom 29. Odluke o komunalnom redu ( „Sl. Glasnik grada Bihaća br. 12/18 ) propisano je da se na području Grada Bihaća fontane i javne česme, grade i postavljaju na način da svojim izgledom uljepšavaju okolinu i na mjestima koja za to odredi Služba za urbanističko planiranje i građenje. Članom 32. Predmetne Odluke utvrđeno je da se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju (na trgovima, tržnicama, autobusnim ili željezničkim stanicama i sličnim prostorima, te u parkovima, park-šumama, izletištima) mogu graditi javni ili postavljati hemijski zahodi, a sve prema urbanističko-tehničkim uslovima koja odredi Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove. Izgradnja, odnosno postavljanje predmetnih komunalnih objekata vrši se na način i pod uslovima određenim propisima o planiranju i izgradnji objekata.

22.11.2021.

Inicijativa sa 17. sjednice GV održane 22.11.2021. godine : Inicijativa za izgradnju i postavljanje asfalta u Mjesnoj zajednici Izačić – zaseok Mušići. Obrazloženje: Obzirom da građani MZ Izačić zaseok Mušići niz godina pokušavaju riješiti problem asfaltiranja puta te da već godinama niko nema sluha za njihov problem, smatram da bi grad Bihać trebao u Planu i programu rada Zavoda za urbanizam uvrstiti i ovu dionicu puta. Napominjem da u zaseoku Mušići ima izgrađenih preko 50 kuća u kojima živi oko 150 ljudi, te opravdanost za rješavanje ovog problema sigurno postoji.


Odgovor nadležne službe