Grad Bihać
Ahmed Fatkić

Ahmed Fatkić

NES

01.09.2021.

Pitanje sa 16. sjednice GV održane 01.09.2021. godine :

‘S obzirom da je već duži vremenski period podignuta rampa na gornjem parkingu u centru grada (parking kraj Univerziteta, tužilaštva, općine itd), a kao razlog nam se spominju različite informacije (kvar rampe, samoinicijativno podignuo JKP “Komrad” d.o.o. Bihać, podignuta na zahtjev gradonačelnika itd)”, molimo Vas da nam to pojasnite?’


Odgovor JKP Komrad :

Dana 30.06.2021. godine na 14. sjednici Gradskog vijeća donešena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća broj 10/21. Navedenom Odlukom ukinuto je javno parkiralište u nultoj zoni u ulicama Gazi Husrev begova i Pape Ivana Pavla II, te je rampa podignuta u skladu sa navedenom Odlukom. Od nadležne službe zatražene su instrukcije kako će ulaziti/ izlaziti dostavna vozila, servisna vozila, korisnici banaka, zaštitarske agencije, taxi vozila i ostali korisnici, koji su se po ranijem režimu ulazaizlaza uklapali u 15 minuta dozvoljenog parkiranja bez naplate. Kada je sve usaglašeno sa nadležnom službom kako i na koji način će se navedenim korisnicima izdavati tranzitne kartice, došlo je do kvara na rampi. U toku je otkljanjanje kvara na rampi, kako bismo mogli raditi u skladu sa Odlukom.

01.09.2021.

Pitanje sa 16. sjednice GV održane 01.09.2021. godine :

Upućuje pitanje nadležnoj službi. Poštovani, kako živimo u 21.stoljeću, možemo li doći do zaključka na ovoj sjednici ko je nadležan za održavanje fontana u centru grada. Kolega vijećnik Adnan Lipovača je objavio dio Odluke gdje je to nadležnost Vodovoda, pa je onda Vodovod objavio saopćenje pozivajući gradski organ uprave i nedostatak komunikacije u vezi tog pitanja. Radi informacije, u gradu imamo dvije fontane, dubine 50 cm.


Odgovor JP Vodovod

04.02.2021.

Pitanje sa 3. sjednice GV održane 04.02.2021. godine :

Zašto nije proveden u katastarskom operatu ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća sa zakupoprimcem Murić Đulagom, obzirom da je prošlo više od osamnaest mjeseci od potpisivanja ugovora a do danas ništa nije učinjeno?


Odgovor Službe za finansije, privredu i poljoprivredu

Odgovor Službe za imovinske pravne i geodetske poslove

04.02.2021.

Pitanje sa 3. sjednice GV održane 04.02.2021. godine :

Šta je učinjeno po pitanju revizije diploma u organu uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima u gradu Bihaću?


Odgovor nadležne službe

Trenutno nema inicijativa!