Grad Bihać

Savjeti mjesnih zajednica

MZ Bakšaiš

Emir Muslić, predsjednik, Tel. 061-759-808

Valentino Vuković

Safet Selmanović

Mustafa Vuković

Almir Alagić

Zemina Selimović

Adel Vuković


MZ Brekovica

Sead Ćehić, predsjednik, Tel. 061-896-930

Midhad Bosnić

Aladin Kahrić

Safet Omeradžić

Šefik  Jukić

Šefik Bajrić

Asmir  Abdijanović


MZ Centar

Tenzila Skopljak, predsjednik, Tel. 061-277-307

Tofik Blagajčević

Elvira Čaušević

Jusuf Muslić

Ismeta Seferagić


MZ Čavkići

Indira Ćehić, predsjednik, Tel. 062-584-803

Edin Midžić 

Hasan Semanić

Elvir Ćehić

Samir Sjenar


MZ Donje Prekounje

Halid Zjakić, predsjednik - tel.061/165-406

Sabina Dervišević

Bahrudin Safić

Orhan Alagić

Denis  Alagić


MZ Gata

Denis Keškić, predsjednik Tel. 060/34-17-100

Fikret Bajramović

Ismet Kaškić

Hasan Pašić

Ibrahim Fatkić


MZ Golubić

Samir Dervišević, predsjednik, Tel. 060-30-06-646

Adnan Softić

Hadis Hrustanović

Muharem Babić

Senad Kurtović 

MZ Gornje Prekounje

Fadil Dizdarević, predsjednik Tel. 062/566-312

Alisa Džanić

Salem Emrulović

Ermin Lipović

Sakib Džanić

Safet Ćehajić

Ana Hošić


MZ Harmani

Dževad Harbaš, predsjednik, Tel. 061-231-158

Rusmir Behić

Edin Puškar

Ermin Goretić

Edin Goretić

Ervin Bunić

Sead Kadirić

Meldijana  Mahmić

Ines Delić


MZ Hatinac

Sulejman Alagić, predsjednik, Tel. 061-580-967

Mirhad Pečenković

Mirsad Kasupović

Asmir Gagić

Senad Ždralić

MZ Izačić

Rasim Islamović, predsjednik, Tel. 061-773-814

Šaban Bećiraj

Suljo Felić

Jasmin Rekić

Omer Balić

Esmir Sušić

Fahrudin Bunić


MZ Jezero-Privilica

Asim Begatović Begat, predsjednik, Tel. 062-536-536

Irfan Midžić

Selam Tulić

Safet Sulić

Adnan Redžić

Bakir Kadić

Goran Piralić

MZ Kamenica

Ekrem Okić, predsjednik, Tel. 063-282-014

Ekrem Čavkić

Fikret Felić  

Amar Babić

Hasib Kasupović


MZ Klokot-Papari

Ramiz Kovačević, predsjednik Tel 062/403-254 

Ismar Begić

Haris Kelanović

Elvedina Kurić-Nadarević

Sejad Trejić


MZ Kulen Vakuf

Nermin Dedić, predsjednik Tel.061/223-377

Kemal Šiljdedić

Mersad Mašinović

Amir Mehadžić

Alija Dervišević


MZ Luke

Mujo Koričić, predsjednik, Tel. 061-742-575

Arman Zećirević

Almir Dupanović

Alan Fajković

Mario Mršić

Samir Ćatović

Zlatka Ćoralić


MZ Mali Lug

Elvir Čavkić, predsjednik Tel. 062/595-939

Šefik Kličić

Almin Keranović

Senad Zulić

Sanela Begić


MZ Martin Brod

Aleksandar Drobac, predsjednik Tel. 066/883-178

Mišo Knežević

Milan Medić

Dragan Reljić

Đurad Drobac


MZ Orašac

Ramo Zulić, predsjednik, Tel. 061-436-914

Elvir Mešić

Adnan Vojić

Aldijana Kozlica

Admir Hrnjica

MZ Ozimice I

Nedžad Mešić, predsjednik Tel. 061/790-060

Saša Smiljanić

Sejad Hambašić

Rusmira Konjević

Dinko Hadžović

Belmana Trivunić

Rubija Kulenović

Džemal Kurić

Dževad Felić

Armin Kečalović

Amir Karabegović


MZ Ozimice II

Hasib Sulić, predsjednik, Tel. 061-463-344

Enes Delić

Haris Babić

Sanel Nuhanović

Saud Sedić 

Bekim  Arifi   

Rifat Emrulović  


MZ Pokoj

Amir Korčić, predsjednik, Tel. 062-791-972

Amir Zulić

Aladin Selimović

Nermin Kolaković

Mujo Čataković

 

MZ Pritoka

Irfan Mujanović, predsjednik Tel. 061/705-731

Adem Šušnjar  

Elvedin Šušnjar

Rijad Veladžić

Sanela ĆenanovićMZ Ribić

Sakib Kurtović, predsjednik Tel 061/807-675

Jasna Kurtagić

Izudin Dedić

Amel Muslić

Mirsad Muminović


MZ Ripač

Adil Mušeta, predsjednik Tel 061/756-882

Alan Šehić 

Mirzet Sagrković 

Vahid Talić

Alen Čirić


MZ Ružica

Elvis Ajkić, predsjednik, Tel. 063-061-044

Jasmin Prošić

Ines Hodžić

Safet Čelebić 

Elvisa Libić 

Smail Čaušević

Ermina Demirović

MZ Skočaj

Stipe Prša, predsjednik, Tel. 062-175-846

Kata Dejanović 

Mate Šimić

Stipe Živković

Marija Čajko  


MZ Sokolac

Eladin Žerić, predsjednik Tel. 061/062-236

Ismet Fazlić

Emrah Topić

Mirsad Oračević

Aldina Bašagić


MZ Srbljani

Nijaz Malkoč, predsjednik, Tel. 061-849-327

Selmir Dulić 

Adnan Jusić

Kemal Malkoč

Remzo Brkić

Alen Alibabić

Arif Muminović

MZ Vedro Polje

Mladen Šantić, predsjednik Tel. 061/752-138

Mate Šimić

Katarina Jurić

Mirko Šimić

Mate Vuković


MZ Veliki Lug

Amir Kozlica, predsjednik Tel 061/ 860-246

Elvis Dedić

Azem Kozlica

Ferhad Zulić

Mustafa Čelebić

Adem Ćehić

Isak Kozlica


MZ Veliko Založje

Amir Alibegović, predsjednik Tel. 061/239-912

Mesud Gagić

Janja Gverić

Muhamed Haščić

Irfan Skalić


MZ Vrsta

Ibro Rekić, predsjednik Tel. 061/370-357

Izet Selimović

Adnan Rekić

Nihad Halilagić

Atif Bašanović


MZ Zavalje

Marko Veljača, predsjednik Tel. 061/464-891

Martin Perušić

Stjepan Blagović

Safija Budimlić

Milan GrgićMZ Žegar

Željko Altić, predsjednik Tel. 061/166-966

Isidora Ivaniš-Baltić

Mario Minarić

Vejsil Beširević

Tomislav Konjević