Grad Bihać

Služba za upravljanje razvojem, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE GRAĐEVINSKIH FASADNIH SKELA I PRIVREMENU ORGANIZACIJU GRADILIŠTA NA JAVNIM POVRŠINAMA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ADRESI I KUĆNOM BROJU

ZAHTJEV ZA IZMJENU REGULACIJE SAOBRAĆAJA

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE TAKSI STAJALIŠTA NA JAVNIM POVRŠINAMA

ZAHTJEV ZA ORGANIZOVANJE ŽIVE MUZIKE U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

ZAHTJEV ZA OSTALA ZAUZIMANJA JAVNE POVRŠINE

ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA ZA IZVOĐENJE ZABAVNIH PROGRAMA (cirkuski šatori, zabavni park, aparati i uređaji za za

ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE KORIŠTENJE REKLAMNOG PANOA NA JAVNOJ PRIVATNOJ POVRŠINI

ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE LJETNE BAŠTE NA JAVNOJ PRIVATNOJ POVRŠINI

ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE TENDE U SKLOPU LJETNE BAŠTE

ZAHTJEV ZA PREKOP JAVNIH POVRŠINA

ZAHTJEV ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA PARKIRANJE VOZILA

ZAHTJEV ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE MONTAŽNOG OBJEKTA TIPA KIOSK

ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE BINA POVODOM KULTURNIH, ZABAVNIH, SPORTSKIH I DRUGIH MANIFESTACIJA

ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE LJETNE BAŠTE NA JAVNOJ PRIVATNOJ POVRŠINI

ZAHTJEV ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE RASHLADNOG UREĐAJA ZA PRODAJU NAPITAKA, INDUSTRIJSKOG SLADOLEDA

ZAHTJEV ZA UKLANJANJE I OREZIVANJE STABLA NA JAVNIM POVRŠINAMA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VODNE SAGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VODNE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE LOKALNIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA ZA

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE BANKOMATA

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE REKLAMNE FOLIJE I ISPISA NA MOTORNIM VOZILIA

Prijava komunalne takse za istaknutu firmu

PRIJAVA KOMUNALNE TAKSE za korištenje aparata za posebne igre na sreću i sl.

ZAHTJEV ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE MONTAŽNOG OBJEKTA TIPA KIOSK, POSTAVLJENI U NIZU, ZA KOJE NEMA MOGUĆNOSTI MANIPULATIVNOG

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U KOJEM SE PRIREĐUJU KLASIČNE IGRE NA SREĆU I POSEBNE IGRE NA SREĆU

ČAMAC

PLUTAJUĆI OBJEKAT

  • Podijeli