Grad Bihać

Služba za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti

Zahtjev za izdavanje vodne dozvole

Zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o adresi i kućnom broju

Tarifa br. 1-komunalna taksa za istaknutu firmu

Tarifa br. 2-komunalna taksa za isticanje reklame

Tarifa br. 3-komunalna taksa za zauzimanje javne površine

Tarifa br. 4-komunalna taksa za prodaju roba izvan poslovnih prostorija

Tarifa br. 4-komunalna taksa za pružanje usluga izvan poslovnih prostorija

Tarifa br. 5-komunalna taksa za priređivanje zabavnih igara

Tarifa br. 6-komunalna taksa za organizovanje i držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima

Tarifa br. 7-komunalna taksa za korištenje uređaja i opreme za pružanje usluga mobilne telefonije

Tarifa br. 8-komunalna taksa za korištenje elektroenergetskih objekata

Tarifa br. 9-komunalna taksa za podzemne i nadzemne instalacije

Tarifa br. 10-komunalna taksa za kablovsku tv i bežični internet

Prijava komunalne takse za plovila

Zahtjev za prekop javnih povrsina

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za parkiranje vozila

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje montaznog objekta tipa kiosk

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje prodajnog stola ili pokretne tezge

Zahtjev za privremeno koristenje javne povrsine za postavljanje rashladnog uredjaja i dr aparata

Zahtjev za postavljanje tende u sklopu ljetne baste

Zahtjev za postavljanje ljetne bašte na javnoj-privatnoj površini

Zahtjev za postavljanje bina

Zahtjev za postavljanje reklamnog panoa na javnoj-privatnoj površini

Zahtjev za postavljanje objekata za izvodjenje zabavnih programa cirkuski šatori javna-privatna površina

Zahtjev za ostala zauzimanja javne površine

Zahtjev za organizovanje žive muzike

Zahtjev za izmjenu regulacije saobraćaja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o adresi i kućnom broju

Zahtjev za postavljanje gradjevinskih fasadnih skela i privremenu organizaciju gradilišta

Zahtjev za izdavanje odobrenja za javno izvođenje estradnog programa

  • Podijeli