Grad Bihać

Služba za internu reviziju

Služba za internu reviziju vrši sljedeće poslove:


a) vrši sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom z) vrši procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema internih kontrola u pogledu:

b) identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom,

c) ispunjavanja zadataka i postizanja definiranih ciljeva i programa,

d) ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa,

e) procjene usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,

f) čuvanja sredstava od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,

g) procjene integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja,

h) priprema strateški, godišnji i pojedinačni plan interne revizije,

i) vrši testiranja, ispitivanja i ocjene podataka i informacija,

j) izvještava o rezultatima (nacrt i konačni revizorski izvještaj) i daje preporuke u cilju poboljšanja poslovanja,

k) prati realizaciju preporuka interne revizije od strane rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika (izvještaj o naknadnim pregledima),

l) obavlja zadatake konsultantske prirode koji se odnose na internu reviziju, a nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije (“ad hoc” revizije po inicijativi Gradonačelnika),

m) vrši normativno-pravne poslove iz oblasti interne revizije,

n) priprema izvještaje i informacije interne revizije za potrebe Gradonačelnika i rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika,

u) izrađuje izvještaje, analize, informacije i druge stručne i analitičke materijala na osnovu odgovarajućih podataka prikupljenih u postupku revizije,

v) vodi evidenciju i čuva dokumentaciju vezanu za internu reviziju,

z) vrši i druge poslove interne revizije propisane zakonom i drugim propisima

  • Podijeli