Grad Bihać

Radna tijela GV

Komisija za izbor i imenovanje

1. Hasan Babić, predsjednik
2. Zulfikar Handukić, zamjenik predsjednika
3. Smail Dervišević, član
4. Hajrudin Selimović, član
5. Sulejman Kulenović, član


Komisija za rukovođenje tajnim glasanjem

1. Šeherzada Delić, predsjednik
2. Elvis Dedić, zamjenik predsjednika
3. Adnan Lipovača, član


Etička komisija


1. Edin Bašagić, predsjednik
2. Jasmin Čavkić, zamjenik predsjednika
3. Sanel Havić, član
4. Zerina Kurić, vanjski član (mjesne zajednice)
5. Ahmet Ibukić, vanjski član (OCD)
6. Zumreta Sedić, vanjski član (OCD)
7. Elvir Ramić, vanjski član (mediji)


Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

1. Maja Uremović, predsjednica
2. Elvira Selmanović, zamjenica predsjednice
3. Ahmed Fatkić, član
4. Šeherzada Delić, član
5. Dželal Kardaš, vanjski član
6. Arijana Kaliman, vanjski član
7. Saša Smiljanić, vanjski član


Komisija za odlikovanja i priznanja

1. Nijaz Malkoč, predsjednik
2. Adis Dizdarić, zamjenik predsjednika
3. Jasminko Skopljak, vanjski član
4. Aida Sejdić, vanjski član
5. Arnel Kozlica, vanjski član.


Komisija za predstavke i prijedloge

1. Amir Kozlica, predsjednik
2. Jasmin Čavkić, zamjenik predsjednika
3. Elvira Selmanović, član
4. Valentino Vuković, vanjski član
5. Zora Tomljenović, vanjski član.


Komisija za žalbe

1. Elvedin Sedić, predsjednik
2. Edin Felić, zamjenik predsjednika
3. Hasan Babić, član
4. Ramo Sulić, vanjski član
5. Meho Kličić, vanjski član.


Komisija za lokalnu samoupravu

1. Hasan Fatkić, predsjednik
2. Hajrudin Selimović, zamjenik predsjednika
3. Silvana Behić, član
4. Mustafa Zulić, član
5. Sanel Havić, član
6. Ekrem Okić, vanjski član
7. Sejad Hambašić, vanjski član.


Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

1. Almira Seferagić, predsjednica
2. Alen Zulić, zamjenik predsjednice
3. Amir Kozlica, član
4. Adnan Mekić, član
5. Adnan Lipovača, član
6. Jasmin Pašić, vanjski član
7. Elvir Šušnjar, vanjski član.


Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

1. Maja Uremović, predsjednica
2. Smail Dervišević, zamjenik predsjednice
3. Rusmira Konjević, član
4. Sulejman Kulenović, član
5. Aida Novicki-Kasumović, vanjski član
6. Lejla Kurjaković - Begić, vanjski član
7. Elvir Hrustanović, vanjski član


Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

1. Lejla Bakrač, predsjednica
2. Emir Mujadžić, zamjenik predsjednice
3. Silvana Behić, član
4. Adis Dizdarić, član
5. Elvis Dedić, član
6. Fikret Sušić, vanjski član
7. Almir Kurtović, vanjski član 


Administrativna komisija

1. Ahmed Fatkić, predsjednik
2. Emir Mujadžić, zamjenik predsjednika
3. Halil Bajramović, član
4. Hasan Fatkić, član
5. Tatjana Demirović, vanjski član.


Komisija za finansije i budžet

1. Edin Bašagić, predsjednik
2. Lejla Bakrač, zamjenica predsjednika
3. Adnan Mekić, član
4. Alen Zulić, član
5. Mustafa Zulić, član
6. Nijaz Malkoč, član
7. Senada Bratić, vanjski član.


Statutarna komisija

1. Zulfikar Handukić, predsjednik
2. Asmir Budimlić, zamjenik predsjednika
3. Edin Felić,  član
4. Elvedin Sedić, član
5. Almira Seferagić, član
6. Rusmira Konjević, član
7. Elma Midžić, vanjski član
8. Vildana Pečenković, vanjski član
9. Aljoša Bobić, vanjski član.


Komisija za sigurnost i regulaciju saobraćaja Grada Bihaća

1. Elvedin Omanović, - (predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a)
2.  Nijaz Hodžić, član - ( predstavnik iz reda građana)
3.  Senad Kovačević, član – (predstavnik iz reda građana)
4.  Halil Bajramović, član - (predstavnik Gradskog vijeća)
5.  Asmir Budimlić, član - (predstavnik Gradskog vijeća)
6.  Amir Delić, član - (predstavnik JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać)
7.  Silva Tomljenović – Grgić, član - (predstavnik Gradskog organa uprave).


Kolegij Gradskog vijeća Bihać

1. Zulfikar Handukić, predsjedavajući Gradskog vijeća
2. Asmir Budimlić, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
3. Lejla Bakrač, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća
4. Edin Bašagić, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
5. Edin Felić, predsjednik Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije SDA
6. Elvedin Sedić, predsjednik Kluba vijećnika Pokreta za modernu i aktivnu Krajinu POMAK
7. Hajrudin Selimović, predsjednik Kluba vijećnika Savez za bolju budućnost SBB
8. Alen Zulić, predsjednik Kluba vijećnika UNA 
9. Halil Bajramović, predsjednik Kluba vijećnika Naroda i pravde NIP
10. Ahmed Fatkić, predsjednik Kluba vijećnika Stranke demokratske aktivnosti A-SDA
11. Hasan Fatkić, predsjednik Kluba vijećnika Bišćani          

12. Sulejman Kulenović, predsjednik Kluba Socijaldemokratske partije SDP                                                                            

13. Šuhret Fazlić, Gradonačelnik                                                                                   

14. Ibrahim Begić, Sekretar Gradskog vijeća.

  • Podijeli