Grad Bihać

Radna tijela GV

Komisija za izbor i imenovanja

Komisija za rukovođenje tajnim glasanjem

Administrativna komisija

Statutarna komisija

Komisia za finansije i budžet

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Komisija za lokalnu samoupravu

Komisija za žalbe

Komisija za predstavke i prijedloge

Komisija za odlikovanja i priznanja

Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Etička komisija

Komisija za sigurnost i regulaciju saobraćaja Grada Bihaća

  • Podijeli