Grad Bihać

Projekti grada Bihaća za investitore

Projekti grada Bihaća za investitore

Grad Bihać je uspostavio sistem za podršku investitorima čime olakšava investitorima proces prikupljanja i obrade informacija za proces investiranja.

U Gradskoj upravi Bihać, investitori mogu dobiti sve potrebne informacije  o  potrebnoj dokumentaciji, aktualnim lokacijskim  paketima,  razvojnim planovima grada Bihaća za naredni period,  u smislu kreiranja prilika i stvaranja preduslova za investiranje.  Cilj je direktna podrška investitoru za pronalaženje lokacije za eventualnu izgradnju objekta, do podnošenja zahtjeva I konačno same realizacije ideje.