Grad Bihać

Plan integriteta Grad Bihać

Ovaj Plan integriteta, u svom nacrtnom obliku iz marta 2021. godine, produciran je u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i financira Vlada Švicarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.