Grad Bihać

Odsjek za mjesne i vjerske zajednice

U Odsjeku za mjesne i vjerske zajednice obavljaju se poslovi koji se odnose na:


a) provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa u oblasti mjesne samouprave i vjerskih zajednica,

b) pružanje pravne i stručne pomoći, obezbjeđivanje uslova za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica,

c) poslove osnivanja, statusnih promjena, registracije i vođenja registra mjesnih zajednica,

d) obezbjeđivanje uslova za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica i njihovih organa i tijela, te obezbjeđivanje izvršavanja odluka, zaključaka i drugih akata koje ti organi i tijela donose,

e) pripremanje i obradu analiza, izvještaja, informacija, programa i planova u vezi sa mjesnim zajednicama, odnosno njihovim organima i tijelima,

f) vođenje i ažuriranje propisane evidencije i izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode evidencije,

g) pripremanje odgovora na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Odsjeka,

h) praćenje realizacije budžetskih sredstava,

i) vršenje i drugih upravno-pravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima.


Elmedin Mehadžić, šef Odsjeka za mjesne i vjerske zajednice

Tel: +387(0)37/229-612

E-mail: elmedin.mehadzic@bihac.org

  • Podijeli