Grad Bihać

Odobrenje za upotrebu

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje:

Pojašnjenje pojedinih dokumenata koji se prilažu uz zahtjev:

Pisani izvještaj nadzora nad građenjem izrađuje pravno lice registrovano kod nadležnog ministarstva za poslove nadzora. Registar projektanata / revidenata / nadzornih organa možete pogledati ovdje:

Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima za održavanje građevine izrađuje pravno lice registrovano kod nadležnog ministarstva za poslove izvođenja radova. Registar izvođača možete pogledati ovdje:

Potvrdu o energetskim svojstvima građevine izrađuje ovlašteno lice registrovano za poslove energetskog certificiranja. Registar pravnih lica ovlaštenih za certificiranje se nalazi ovdje http://www.ee-infos.ba/registri/ 

Dokaz o uplati naknade za troškove tehničkog pregleda

Naknada za troškove tehničkog pregleda se utvrđuje u skladu sa Cjenovnikom način obračunavanja i naplate  troškova tehničkog pregleda građevina („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 11/17)