Grad Bihać

Javno privatno partnerstvo

Shodno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 15/20) kojim se između ostalog propisuju opće odredbe, dodjela ugovora o javno-privatnom partnerstvu, provedba Zakona, pravna zaštita, kaznene odredbe prelazne i završne odredbe, te druga pitanja od značaja za JPP iz nadležnosti Kantona i jedinice lokalne samouprave sa područja Kantona, te Uredbi o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 22/20) Grad Bihać pripremio je potencijalni projekat po modelu javno-privatnog partnerstva pod nazivom "Kulturni centar Bihać".

U tu svrhu doneseni su godišnji i srednjoročni plan, kao i formiran projektni tim Grada Bihaća za pripremu prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva i provođenje postupka dodjele ugovora javno-privatnog partnerstva za potencijalni projekt "Kulturni centar Bihać".