Grad Bihać

Gradonačelnik

Gradonačelnik

Gradonačelnik Elvedin Sedić, magistar je pravnih nauka, ima 40 godina, oženjen je, otac četvero djece.

Pravni fakultet u Bihaću završio je kao jedan od najboljih studenata generacije, zbog čega je odlikovan Srebrnom plaketom rektora bihaćkog Univerziteta. Magistrirao je na Univerzitetu u Minhenu, a doktorsku disertaciju prijavio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču. Preko 15 godina radio je kao saradnik na predmetu Ustavno pravo na Univerzitetu u Bihaću. Tečno govori Engleski i Njemački jezik. Potiče iz poduzetničke porodice i cijeli svoj radni vijek bavi se i biznisom. Suvlasnik je privatne ustanove „Vita Nostra“ koja zapošljava oko 50 radnika koji se brinu o preko 100 korisnika. Kratko vrijeme radio je i na poziciji direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK, gdje je tokom 2019. godine za samo 6 mjeseci pokazao iznimne rezultate.

Poziciju vijećnika u Gradskom vijeću Bihać obavljao je u periodu 2020.- 2022. godina, a na poziciju gradonačelnika Bihaća izabran je na Prijevremenim izborima u februaru 2023. godine.

  • Podijeli