Grad Bihać

Registar dijaspore

Na ovaj način Grad Bihać želi da formira bazu kontakata dijaspore Grada Bihaća. Ukoliko želite da Vi, Vaša firma ili obrt budete evidentirani u bazi dijaspore Grada Bihaća, molimo Vas da ispunite sljedeće podatke i pošaljete ih klikom na tipku „REGISTRUJ“. Dati podaci se u druge svrhe neće koristiti.