Grad Bihać

Mjesne zajednice Grada Bihaća

MJESNA ZAJEDNICA BAKŠAIŠ

BROJ BIRAČA: 1.848

BROJ STANOVNIKA: 3.250       

BROJ DOMAĆINSTAVA: 771

Mjesna zajednica Bakšaiš sa sjedištem u Bakšaišu u ulici Edhema Mulabdića (Dom mjesne zajednice Bakšaiš).

Mjesna zajednica obuhvata naseljena mjesta: Bakšaiš, Kralje i Vrkašić.

MJESNA ZAJEDNICA BREKOVICA

BROJ BIRAČA: 2.013

BROJ STANOVNIKA: 3.800

BROJ DOMAĆINSTAVA: 920

Mjesna zajednica Brekovica sa sjedištem u Brekovici (u objektu stare Osnovne škole“Brekovica“).  Mjesna zajednica Brekovica obuhvata naseljena mjesta: Brekovicu, Bajriće i Kostela.

MJESNA ZAJEDNICA CENTAR

BROJ BIRAČA: 1.403    

BROJ STANOVNIKA: 2.546                           

BROJ DOMAĆINSTAVA: 237

Mjesna zajednica Centar sa sjedištem u ulici Bedem bb. Mjesna zajednica Centar obuhvata područje omeđeno jarkom za staru električnu centralu i rijekom Unom, podrazumijevajući ovdje i otoke na Uni koji su mostom vezani za centar grada.

MJESNA ZAJEDNICA ČAVKIĆI

BROJ BIRAČA: 958    

BROJ STANOVNIKA: 1.263

BROJ DOMAĆINSTAVA: 296

Mjesna zajednica Čavkići sa sjedištem u Čavkićima (PP  Arsen Mujadžić, Mujadžići bb). Mjesna zajednica Čavkići obuhvata naseljena mjesta:Čavkići, Ćehići, Mujadžići i Midžići.

MJESNA ZAJEDNICA DONJE PREKOUNJE

BROJ BIRAČA: 1.651

BROJ STANOVNIKA: 2.769

BROJ DOMAĆINSTAVA: 1.000

Mjesna zajednica Donje Prekounje sa sjedištem u Donjem Prekounju, u ulici Bihaćkih branilaca bb (Mandića kuća). Mjesna zajednica obuhvata područje čija granična linija prolazi od mosta na Uni u ulici Bihaćkih branilaca i ide nizvodno Unom do tačke gdje bi krak stare željezničke pruge izbio na Unu kad bi produžio u pravcu Une, odatle ide ovim krakom pruge do istočnog zida stare željezničke stanice, zahvatajući ovu zgradu, a od ove tačke ide u pravoj liniji na tačku gdje se lijeva strana ulice Hošića Mahala spaja sa ulicom Bihaćkih branilaca.Odavde linija ide na ishodište ulice Armije BiH i produžava njegovom sedinom u pravcu Ribića do tačke koja leži cca 400m od benzinske pumpe.

MJESNA ZAJEDNICA GATA

BROJ BIRAČA: 1.752    

BROJ STANOVNIKA: 2.428

BROJ DOMAĆINSTAVA: 580

Mjesna zajednica Gata sa sjedištem u Gati (PP Mevlida Felić, Gata bb).

Mjesna zajednica Gata obuhvata naseljena mjesta: Velika Gata, (sa Gatom Ilidžom), Donja Gata, Bugar i Mala Peć.

MJESNA ZAJEDNICA GOLUBIĆ

BROJ BIRAČA: 620

BROJ STANOVNIKA: 1.108

BROJ DOMAĆINSTAVA: 228

Mjesna zajednica Golubić sa sjedištem u Golubiću (PP Kasim Salihović, Golubić bb). Mjesna zajednica Golubić obuhvata naseljeno  mjesto Golubić.

MJESNA ZAJEDNICA GORNJE PREKOUNJE

BROJ BIRAČA: 3.152

BROJ STANOVNIKA: 4.220

BROJ DOMAĆINSTAVA: 825

Mjesna zajednica Gornje Prekounje sa sjedištem u Gornjem Prekounju, u ilici Bihaćkih branilaca (Dom na brklji). Mjesna zajednica Gornje Prekounje obuhvata područje omeđeno linijom što prolazi od Željezničke stanice, zahvata Mali Lug, savija se polukružno prema zapadu i presijeca prugu i put Bihać-Pokoj u tački koja leži približno 1400m od rampe u Jablanskoj ulici, pa produžava na Bakšaiško polje u dubinu dovoljnu da zahvati objekte „Polietilenke“ i „Tvornice žice“, odavde se savija prema „Kombiteksu“, ali ga ne zahvata, pa prugom „Kombiteksa“ izlazi na zgradu stare željezničke stanice i dalje produžava graničnom linijom Mjesne zajednice Donje Prekounje do tačke koja leži cca 300m južno od benzinske pumpe, a iz ove tačke na ulici Armije BiH pravolinijski izlazi na rampu, prolazeći pored južne strane objekta „Sirovine“. Od rampe granična linija ide niz prugu u svoju polaznu tačku.

MJESNA ZAJEDNICA HARMANI

BROJ BIRAČA: 2.050

BROJ STANOVNIKA: 4.816

BROJ DOMAĆINSTAVA: 889

Mjesna zajednica Harmani sa sjedištem u Harmanima.

Mjesna zajednica Harmani obuhvata područje označeno linijom što polazi od mosta na kanalu (kod objekta bivšeg Turist-biroa) i ide ulicom V Korpusa do ulice Muhsina Rizvića, pa njenom sredinom izlazi na potok Dobrinica, kojim nizvodno ide do mosta u ulici Ešrefa Kovačevića, a odavde preko uzvišice Crkvine izlazi u ulicu Cerovačka brda, zatim sredinom ove ulice ide na ulicu Dobrih Bošnjana zahvatajući obje njene strane do regulacionog korita, zatim ovim koritom ide do Sarajevske ulice sredinom koje izlazi na korito Dobrinice u tački koja leži na oko 100m – oštri zavoj nizvodno od mosta u ulici Harmanski sokak, a odavde nizvodno koritom do ulice Hamdije Ćemerlića kojim izlazi na most na kanalu Une, pa uzvodno kanalom do svoje polazne tačke.

MJESNA ZAJEDNICA HATINAC

BROJ BIRAČA: 1.098

BROJ STANOVNIKA: 2.200    

BROJ DOMAĆINSTAVA: 400

Mjesna zajednica Hatinac sa sjedištem u Hatincu (PP Nevresa Majanović).

Mjesna zajednica Hatinac obuhvata naseljenaomjesto Hatinac omeđeno sljedećim granicama:Prema Donjem Prekounju vodocrpne stanice na Uni. Od ove tačke proteže se prugom prema sjeveroistoku do tačke koja je paralelna sa kućom Ferde Bregara. Odatle prema sjeveru do prve zapadne tačke ograde d.o.o.“Krajinametal“. Od te tačke ide na zapad pravo prema ogradi JP Željeznice BiH, direkcija željeznica Bihać, a zatim ogradom ovog preduzeća do kraja sjeverne tačke istog. Od ove tačke ide na zapad ravno do kuće Memagić Ibrahima(ovo domaćinstvo pripada Mjesnoj zajednici Hatinac). Od kuće Memagić Ibrahima siječe ulicom Meše Selimovića idući prema zapadu na kuću Ibradžić Muhameda (ova kuća pripada Mjesnoj zajednici Hatinac), izlazi na desnu obalu Une, a zatim sredinom toka Une uzvodno, s tim što Ada Rekanović Sakiba pripada Mjesnoj zajednici Hatinac. Dalje se nastavlja uzvodno Unom do linije objekta bivšeg Higijenskog zavoda-vodocrpna stanica na Uni.

MJESNA ZAJEDNICA IZAČIĆ

BROJ BIRAČA: 2.787

BROJ STANOVNIKA: 3.684

BROJ DOMAĆINSTAVA: 872

Mjesna zajednica Izačić sa sjedištem u Izačiću (Dom mjesne zajednice).

Mjesna zajednica Izačić obuhvata naseljena  mjesta: Izačić, Grad, Kula i Prnjavor, zaseoke Mušići, Halilagići, Ahmići, dio Jasike i selo Vikiće sa Čavnikom i Bunićima.

MJESNA ZAJEDNICA JEZERO – PRIVILICA

BROJ BIRAČA: 3.067

BROJ STANOVNIKA: 4.200

BROJ DOMAĆINSTAVA: 1.120

Mjesna zajednica Jezero Privilica  sa sjedištem u ulici 502.Viteške brigade (u prostorijama Kulturnog centra).  Mjesna zajednica Jezero Privilica  obuhvata naselja: Jezero Privilica, do mosta na Dobrenici, Novu Četvrt i Islamovac.

MJESNA ZAJEDNICA KAMENICA

BROJ BIRAČA: 1.477    

BROJ  STANOVNIKA: 2.167

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 389

Mjesna zajednica Kamenica sa sjedištem  na Kamenici (Dom MZ).

Mjesna zajednica Kamenica obuhvata naseljena mjesta: Zlopoljac i Kamenicu, podrazumijevajući ovdje zaseoke Muslići, Pritošanj i Hukići.

MJESNA ZAJEDNICA KLOKOT PAPARI

BROJ BIRAČA: 995

BROJ  STANOVNIKA: 2.220

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 350

Mjesna zajednica Klokot Papari sa sjedištem u Klokotu (Dom mjesne zajednice).Mjesna zajednica Klokot Papari obuhvata naseljena mjesta: Klokot i Papare, sa dijelom Jasike, te zaseok Šumari.

MJESNA ZAJEDNICA KULEN VAKUF

BROJ BIRAČA: 688

BROJ  STANOVNIKA: 1.796

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 180

Mjesna zajednica Kulen Vakuf sa sjedištem u Kulen Vakufu, Trg žrtava 12. juna (Vatrogasni dom). Mjesna zajednica Kulen Vakuf obuhvata naselja: Kulen Vakuf, Klisa, Kalati, Ostrovica, Rajnovci i Veliki Stijenjani.

MJESNA ZAJEDNICA LUKE

BROJ BIRAČA: 2.476

BROJ  STANOVNIKA: 4.502

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 1.064

Mjesna zajednica Luke sa sjedištem u ulici Muhsina Rizvića broj 1.

Mjesna zajednica Luke  obuhvata naseljeni dio područja Luke, naslanjajući se na graničnu liniju prema mjesnim zajednicama Harmani, Ozimice II, Vedro Polje i Žegar.

MJESNA ZAJEDNICA MALI LUG

BROJ BIRAČA: 1.216

BROJ  STANOVNIKA: 2.360

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 320

Mjesna zajednica Mali Lug sa sjedištem u Malom Lugu u ulici Grmečka broj 1 (PP Haseda Lepuzanović). Mjesna zajednica Mali Lug obuhvata naseljeno mjesto Mali lug omeđeno sljedećim granicama: Od Mjesne zajednice Gornje Prekounje graniči sa željezničkom prugom i ide na jug Brčanskom ulicom do kuće Merdanić Hasana, uključujući ulice Zuke Džumhura, Ibn-Halduna i Husage Čišića. Na istok ide ulicom Podvinice do brda Vinica, prema sjeveroistoku ulicom Ajvatovica, te Čavkićima do kuće Age Kosića, te obuhvata ulice Ćehića kanal, Grmečku i Prijedorsku ulicu.

MJESNA ZAJEDNICA MARTIN BROD

BROJ BIRAČA: 326

BROJ  STANOVNIKA: 746

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 190

Mjesna zajednica  Martin Brod sa sjedisa sjedištem u Martin Brodu (Prostor MZ). Mjesna zajednica  Martin Brod obuhvata naseljenaomjesta: Boboljušci, Bosanski Osredci, Gornji Tiškovac, Mali Cvjetnić, Malo Očijevo, Martin Brod, Očigrije, Palučci, Trubar, Veliki Cvjetnić i Veliko Očijevo.

MJESNA ZAJEDNICA ORAŠAC

BROJ BIRAČA: 1.485    

BROJ  STANOVNIKA: 3.400

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 520

Mjesna zajednica Orašac sa sjedištem u Orašcu (PP Adam Vojniković).

Mjesna zajednica Orašac obuhvata naseljena mjesta: Orašac i Ćukove.

MJESNA ZAJEDNICA OZIMICE I

BROJ BIRAČA: 6.323

BROJ  STANOVNIKA: 11.580

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 3.860

Mjesna zajednica Ozimice I sa sjedištem na Ozimicama I, u ulici  Hasana Kjafije Pruščaka. Mjesna zajednica Ozimice I obuhvata područje označeno linijom što prolazi od mosta na kanalu Une kojim se ulica Hamdije Ćemerlića spaja sa ulicom Bedem, odavde ide nizvodno Unom do ušća Klokota, obuhvatajući otoke koji su mostom ili prelazom vezani za lijevu obalu Une na ovom prostoru. Od ušća Klokota ide uzvodno njegovim tokom do ušća potoka Lise, a odatle preko Humačkih bara u pravoj liniji izlazi na Ceravačka brda na mjestu gdje na nju izlazi linija  koja odvaja Mjesnu zajednicu Harmani od Ozimica I, odatle ovom linijom izlazi na potok Dobrenicu pa nizvodno ovim potokom do mosta u ulici Hamdije Ćemerlića, pa ovom ulicom izlazi na ulicu Bosanskih banova, presijeca je i izbija na kanal gdje se nalazi most od kojeg je pošla.

MJESNA ZAJEDNICA OZIMICE II

BROJ BIRAČA: 1.658    

BROJ  STANOVNIKA: 2.956

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 560      

Mjesna zajednica Ozimice II sa sjedištem  na Ozimicama II B-9/D-4 obuhvata područje od raskrsnice ulica Dobrih Bošnjana i Cerovačka breda i ide upravcu juga sredinom ulice Cerovačka brda do raskrsnice ulice Hamdije Pozderca, te se lomi u pravcu istoka spuštajući se sredinom ulice Hamdije Pozderca i produžavajući sa sredinom ulice Harmanski sokak do raskrsnice s ulicom Hasan-age Pećkoga, tu se granična linija lomi i ide samom ulicom Hasan –age Pećkoga, tu se granična linija lomi i ide samom ulicom Hasan-age Pećkoga i to sredinom gdje se ponovo lomi u pravcu sjevera na raskrsnici sa prilaznom ulicom Vatroslava Lisinskog  i izlazi na ulicu Dobrih Bošnjana gdje se lomi pod uglom od 90 stepeni i ide u pravcu zapada sredinom ulice Dobrih Bošnjana penjući se i tako završavajući na početnoj tački raskrsnice ulice Dobrih Bošnjana i ulice Cerovačka brda.

MJESNA ZAJEDNICA POKOJ

BROJ BIRAČA: 1.031

BROJ  STANOVNIKA: 2.200

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 370

Mjesna zajednica Pokoj sa sjedištem u  Pokoju u ulici Teritorijalne obrane (Dom MZ). Mjesna zajednica Pokoj obuhvata naseljena mjest:  Pokoj i Jankovac.

MJESNA ZAJEDNICA PRITOKA

BROJ BIRAČA: 530

BROJ  STANOVNIKA: 935

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 157

Mjesna zajednica  Pritoka sa sjedištem u  Pritoci (Dom MZ).

Mjesna zajednica Pritoka obuhvata naseljena mjesta: Pritoku, Bijelo brdo, Kulu i Bare.

MJESNA ZAJEDNICA RIBIĆ

BROJ BIRAČA: 1.601

BROJ  STANOVNIKA: 2.164

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 326

Mjesna zajednica Ribić sa sjedištem u Ribiću u ulici Mehmeda Kolakovića (Dom mjesne zajednice). Mjesna zajednica  Ribić obuhvata naseljena mjesta: Ribić i Orljane.

MJESNA ZAJEDNICA RIPAČ

BROJ BIRAČA: 1.352

BROJ  STANOVNIKA: 2.004

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 326

Mjesna zajednica Ripač sa sjedištem u Ripač sa sjedištem u ulic Armije BiH (servis IMT). Mjesna zajednica  Ripač obuhvata naseljena mjesta: Ripač, Račić, Lohovo, Lohovska brda, Praščijak, Hrgar, Tihotinu i Gorjevac.

MJESNA ZAJEDNICA RUŽICA

BROJ BIRAČA: 2.518

BROJ  STANOVNIKA: 3.343

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 565

Mjesna zajednica  Ružica sa sjedištem na Ružici u ulici Abdurezaha Hivzi Bjelavca broj 2 (Dom mjesne zajednice). Mjesna zajednica  Ružica obuhvata naselja: Dolovi, Grabešku ulicu i prilaze na njoj, zatim naselja Vinicu, Čekrlije i Grabež.

MJESNA ZAJEDNICA SKOČAJ

BROJ BIRAČA: 151

BROJ  STANOVNIKA: 308

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 62

Mjesna zajednica Skočaj sa sjedištem u Skočaju (PP Stipo Prša).

Mjesna zajednica  Skočaj obuhvata naseljena mjesta: Veliki i Mali Skočaj.

MJESNA ZAJEDNICA SOKOLAC

BROJ BIRAČA: 842

BROJ  STANOVNIKA: 2.069

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 307

Mjesna zajednica Sokolac sa sjedištem u  Sokocu (Dom mjesne zajednice).

Mjesna zajednica  Sokolac obuhvata naseljena mjesta: Sokolac i Dobrenicu.

MJESNA ZAJEDNICA SRBLJANI

BROJ BIRAČA: 2.004

BROJ  STANOVNIKA: 3.170

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 800

Mjesna zajednica  Srbljani sa sjedištem u  Srbljanima (Dom mjesne zajednice).Mjesna zajednica  Srbljani buhvata naseljena mjesta: Srbljane, Spahiće i Jezero.

MJESNA ZAJEDNICA VEDRO POLJE

BROJ BIRAČA: 798

BROJ  STANOVNIKA: 1.578

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 240

Mjesna zajednica  Vedro Polje sa sjedištem u Vedrom Polju (prostor kasarne). Mjesna zajednica  Vedro Polje obuhvata  naseljeno mjesto Vedro Polje.

MJESNA ZAJEDNICA VELIKI LUG

BROJ BIRAČA: 1.760

BROJ  STANOVNIKA: 2.960

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 710

Mjesna zajednica Veliki Lug sa sjedištem u Velikom Lugu u ulici Kladuška bb (PP Meho Dizdarević). Mjesna zajednica  Veliki Lug obuhvata naseljeno mjesto Veliki Lug  omeđeno sljedećim granicama: polazeći od kuće Zulić Mustafe, ide pravcem prema kući Zulić Muharema prema zapadu, skreće kraj kuće Zulić Refika prema zapadu, penje se na glavicu i ide putem prema jugu Bakšaiškom polju, veza Kalinski put, ide sa živicom Bakšaiškog polja prema istoku i izlazi na kuću Rekanović Ibre, prelazi preko pruge na kuću Jove Balaća do kuće Zulić Mustafe.

MJESNA ZAJEDNICA VELIKO ZALOŽJE

BROJ BIRAČA: 660

BROJ  STANOVNIKA: 1.625

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 200

Mjesna zajednica Veliko Založje sa sjedištem u  Velikom Založju (objekat područne škole). Mjesna zajednica Veliko obuhvata naseljenaomjesta: Veliko Založje i Malo Založje.

MJESNA ZAJEDNICA VRSTA

BROJ BIRAČA: 1.819

BROJ  STANOVNIKA: 3.200

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 600

Mjesna zajednica  Vrsta sa sjedištem na Vrsti (Dom mjesne zajednice).

Mjesna zajednica  Vrsta obuhvata naseljena mjesta: Vrstu i Turiju.

MJESNA ZAJEDNICA ZAVALJE

BROJ BIRAČA: 149

BROJ  STANOVNIKA: 329

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 78

Mjesna zajednica Zavaljesa sjedištem u Zavalju (prostor područne škole).

Mjesna zajednica  Zavalje obuhvata naseljena mjesta: Zavalje, Međudražje, Vučjak i Mali Baljevac.

MJESNA ZAJEDNICA ŽEGAR

BROJ BIRAČA: 714

BROJ  STANOVNIKA: 1.497

BROJ  DOMAĆINSTAVA: 338

Mjesna zajednica  Žegar sa sjedištem u  Žegaru u ulici HVO-a broj 23 (PP Miroljub Butorac).Područje Mjesne zajednice  Žegar obuhvata  sljedeće ulice:Ulica Križ, cijela, lijeva strana ulice Hrvatskih branilaca, počev od ulaza u Kasarnu Adil Bešić, ulica 101 Bojne, ulica Ljudevita Gaja, Drobinička ulica,  Karitosova ulica, Ulica HVO-a, Debeljačka ulica, ulica Filipa Lastrića i ulica Luke Marjanovića.