Grad Bihać

Grad Bihać

Bosanska 4
77000 Bihać

Unsko-sanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Fax: 037/222-220

ELVEDIN SEDIĆ

ELVEDIN SEDIĆ

Gradonačelnik

  • +387(0)37/229-605
  • kabinet@bihac.org
ZULFIKAR HANDUKIĆ

ZULFIKAR HANDUKIĆ

Predsjedavajući Gradskog vijeća

  • +387(0)37/229-607
  • vijece@bihac.org

Besplatni VIBER telefon uveden je u cilju bolje, brže i lakše komunikacije sa građanima, tj. kako bi se građani mogli potpuno besplatno informisati o pravilima, procedurama, nadležnostima i svim ostalim pitanjima vezanim za Gradsku upravu Grada Bihaća, odnosno kako bi na jednostavan način mogli vršiti prijave, te upućivati svoje primjedbe, pohvale i sugestije.

Pored besplatnog servisnog VIBER telefona, tu su i dežurni telefoni komunalne inspekcije, građevniske inspekcije, te info telefoni informacijskog centra i matičnog ureda.

BESPLATNI VIBER TELEFON

+387 (0)61 057 057

INFORMACIJSKI CENTAR

+387(0)37/229-618

MATIČNI URED

+387(0)37/229-634; maticar@bihac.org

KOMUNALNA INSPEKCIJA

+387(0)61/174-336

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

+387(0)61/165-546

Kontakti

Sekretar Gradskog organa uprave

Sekretar Gradskog organa uprave

Sinha Kurbegović

Tel: 037/229-604

E-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org

Služba za poslove kabineta i mjesne  zajednice

Služba za poslove kabineta i mjesne zajednice

Dijana Bišćević, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-605

E-mail: dijana.biscevic@bihac.org

Služba za finansije, privredu i poljoprivredu

Služba za finansije, privredu i poljoprivredu

Jasmina Ćoralić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-650

E-mail: jasmina.coralic@bihac.org

Služba za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Služba za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Vildana Zulić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-619

E-mail: vildana.zulic@bihac.org

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Alisa Mahmutagić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-649

E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org

Služba za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Služba za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Damir Smajić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-682

E-mail: damir.smajic@bihac.org

Služba za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove

Služba za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove

Edin Kulenović, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-617

E-mail: edin.kulenovic@bihac.org

Služba za inspekcijske poslove

Služba za inspekcijske poslove

Suvad Tutić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-644

E-mail: suvad.tutic@bihac.org

Služba za internu reviziju

Služba za internu reviziju

Damir Đug, šef službe

Tel: 037/229-681

E-mail: damir.djug@bihac.org

Gradsko pravobranilaštvo

Gradsko pravobranilaštvo

Kemal Redžić, gradski pravobranioc

Tel: 037/226-402

E-mail: kemal.redzic@bihac.org

Centar za pružanje usluga građanima

Centar za pružanje usluga građanima

Šalter sala

Tel: 037/229-634