Grad Bihać

Grad Bihać

Bosanska 4
77000 Bihać

Unsko-sanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Fax: 037/222-220

ELVEDIN SEDIĆ

ELVEDIN SEDIĆ

Gradonačelnik

  • +387(0)37/229-605
  • kabinet@bihac.org
ZULFIKAR HANDUKIĆ

ZULFIKAR HANDUKIĆ

Predsjedavajući Gradskog vijeća

  • +387(0)37/229-607
  • vijece@bihac.org

Besplatni VIBER telefon uveden je u cilju bolje, brže i lakše komunikacije sa građanima, tj. kako bi se građani mogli potpuno besplatno informisati o pravilima, procedurama, nadležnostima i svim ostalim pitanjima vezanim za Gradsku upravu Grada Bihaća, odnosno kako bi na jednostavan način mogli vršiti prijave, te upućivati svoje primjedbe, pohvale i sugestije.

Pored besplatnog servisnog VIBER telefona, tu su i dežurni telefoni komunalne inspekcije, građevniske inspekcije, te info telefoni informacijskog centra i matičnog ureda.

BESPLATNI VIBER TELEFON

+387 (0)61 057 057

INFORMACIJSKI CENTAR

+387(0)37/229-618

MATIČNI URED

+387(0)37/229-634; maticar@bihac.org

KOMUNALNA INSPEKCIJA

+387(0)61/174-336

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

+387(0)61/165-546

Kontakti

Služba za civilni zaštitu

Služba za civilni zaštitu

, pomoćnik gradonačelnika

Služba za upravljanje ljudskim resursima, stručne i zajedničke poslove

Služba za upravljanje ljudskim resursima, stručne i zajedničke poslove

Dijana Bišćević, pomoćnik gradonačelnika

telefon: 037/ 229 - 605

email: dijana.biscevic@bihac.org

Sekretar Gradskog organa uprave

Sekretar Gradskog organa uprave

Sinha Kurbegović

Tel: 037/229-604

E-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org

Služba za poslove kabineta i informisanje

Služba za poslove kabineta i informisanje

Edin Moranjkić, šef službe

Tel: 037/229-601

E-mail: edin.moranjkic@bihac.org

Služba za finansije, privredu i poljoprivredu

Služba za finansije, privredu i poljoprivredu

Jasmina Ćoralić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-650

E-mail: jasmina.coralic@bihac.org

Služba za upravljanje razvojem, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

Služba za upravljanje razvojem, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

Vildana Zulić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-619

E-mail: vildana.zulic@bihac.org

Služba za društvene djelatnosti, mlade i poslove mjesnih zajednica

Služba za društvene djelatnosti, mlade i poslove mjesnih zajednica

Alisa Mahmutagić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-649

E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org

Služba za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Služba za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Damir Smajić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/229-682

E-mail: damir.smajic@bihac.org

Služba za inspekcijske poslove

Služba za inspekcijske poslove

Anel Ramić, šef službe

Tel: 037/229-644

E-mail: anel.ramic@bihac.org

Ured za internu reviziju

Ured za internu reviziju

,šef službe

Tel: 037/229-681

E-mail:

Gradsko pravobranilaštvo

Gradsko pravobranilaštvo

Kemal Redžić, gradski pravobranioc

Tel: 037/226-402

E-mail: kemal.redzic@bihac.org

Služba za civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu

Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika

Tel: 037/311-281

E-mail: mirsad.sehic@bihac.org

Centar za pružanje usluga građanima

Centar za pružanje usluga građanima

Jadranka Redžić, 

Šalter sala

Tel: 037/229-634