Grad Bihać

Gradska preduzeća

Javno preduzeće Vodovod d.o.o. Bihać

Adresa: Ulica Ivana Frane Jukića 60, Bihać 77000

Telefon: +387 (0)37 318 250

Fax: +387 (0)37 350 614

Web

Javno komunalno preduzeće Komrad d.o.o. Bihać

Adresa; Ivana Frane Jukića 61, Bihać 77000

Telefon: +387 (0)37 318 018

Fax: +387 (0)37 318 025

Web

Javno preduzeće Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać

Adresa: Krupska bb, Bihać 77000

Telefon: +387 (0)37 961 700

Web

Javno preduzeće Veterinarska stanica Bihać d.o.o. Bihać

Adresa: Voćarska 3, Bihać 77000

Telefon: +387 (0)37 311 976

Javno preduzeće Aerodrom Bihać d.o.o Bihać

Adresa: Bosanska 4, Bihać 77000

Telefon:+387 (0)37 229 605

Fax: +387 (0)37 222 220