Grad Bihać

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu

Na osnovu člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15 i 15/18), te člana 11. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za projekte kultureu gradu Bihaću, Gradonačelnik Grada Bihaća, donosi:

 Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu

I

 Utvrđuje se rang lista projekata kulture koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu kako slijedi:

Br.

Naziv organizacije

Naziv projekta

 

Ukupno bodovi

Odobreni iznos

1.       

Udruženje „ ABC“, Bihać

Bedem bb

Kulturno – zabavni festival „Jesen na Gelenderima“

90

 

2.000,00

2.       

KRAK – Centar za savremenu kulturu ul. Hamze Hume bb

Hatinac – Iza struktura

86

 

2.000,00

3.       

Muzička omladina Bihać

Ul. 5 korpusa br.2 Bihać

 

Muzika kao smisao života

80

 

 

1.500,00

4.       

Udruženje muzička organizacija  „Soundkeepers“ Bosanskih banova br.17

Imperium festival

79

 

 

       1.500,00

5.       

Udruženje za afirmaciju kulture i umjetnosti „BEL CANTO Bihać“ ul. AVNOJ-a br.20

Smotra dječijih horova

70

 

 

1.000,00

6.       

Udruženje za poboljšanje kvaliteta života „MOGULI“ ul. Džemala Bijedića br.1

„Odrastanje u digitalnom svijetu“ – produkcija pozorišne predstave za djecu“Sajber skupština“

69

 

 

 

1.000,00

7.       

Udruženje likovnih umjetnika USK-a Bihać, ul. 5. Korpusa br.2

 

Umjetnička likovna kolonija „Umjetnošću čuvamo kulturnu baštinu“ Bihać 2021.

66

 

 

1.000,00

8.       

UG „Teatar mladih“ ul. 502. viteške brigade  bb

Radionica za glumce scenske, ritmičke, priprema za predstavu i postavljanje predstave na scenu

63

 

 

 

 

       1.000,00

9.       

UG „KUN“ ul. dr. Irfana Ljubijankića br.54

BIKER s ROCK BEER FESTIVAL

59

 

1.000,00

10.    

UG „Bosland“ ul.5 korpusa bb

„Scenografska umjetnost u kreativnoj industriji“

57

 

1.000,00

11.    

KUD – Brekovica

ul. Brekovačkog odreda bb Brekovica

Izrada folklornih nošnji

57

 

 

1.000,00

12.    

KUD „Bedem“ , ul.Krupska br.18

6. Internacionalna smotra tamburaša Bihać 2021.

49

 

500,00

13.    

UG „Bubamara – ART“, ul. Bakšaiškog odreda br.67

Treći novogodišnji dječiji festival „Djeca djeci“

45

 

500,00

  

II

 

Ovaj zaključak će se objaviti na web stranici Grada Bihaća i oglasnoj tabli Grada Bihaća.

 

III

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Gradonačelnik

  Šuhret Fazlić