Grad Bihać

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU NACRTA STATUTARNE ODLUKE O DOPUNAMA STATUTA GRADA BIHAĆA

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU NACRTA STATUTARNE ODLUKE O DOPUNAMA STATUTA GRADA BIHAĆA

Nacrt Odluke, stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 29.06.2022. godine do 18.07.2022. godine, i to: u prostorijama Grada Bihaća – Info pult, u vremenu od 9,00-15,00 sati, objavom na web stranici grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta odluke političkim subjektima koji participiraju u Gradskom vijeću, mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama.


Radno tijelo za provođenje javne rasprave dužno je naročito:

a) osigurati da materijal, odnosno odluka koja je predmet javne rasprave bude dostupna javnosti,

b) pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koje se iznesu na javnoj raspravi,

c) održati završnu javnu raspravu,

d) analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagaču materijala odnosno učestvovati u završnoj raspravi.


Radno tijelo za provođenje javne rasprave održaće završnu javnu raspravu, dana 20.07.2022. godine, s početkom u 9,00 sati, u Gradskoj vijećnici.


Link PDF verzije Nacrta Odluke: 

https://www.bihac.org/files/media/62c422c64b063.pdf