Grad Bihać

U utorak 23. februara 2021. godine 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać

U utorak 23. februara 2021. godine 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać

U utorak 23. februara 2021. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati održati će se 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

 1. Prijedlog Odluke o priznanjima i nagradi Grada Bihaća za 2020.godinu
 2. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog plana Grada Bihaća za period od 20 godina
  b) Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Bihaća za period od 20 godina
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „BBI Galerija“
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Bihaća (SECAP) za period do 2030. godine
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području Grada Bihaća
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać o rasporedu neto dobiti JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2019. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku grada Bihaća za zaključenje vansudske nagodbe o ispunjenju duga Grada Bihaća, kao dužnika prema „Art Company“ d.o.o. Kiseljak, kao povjeriocu
 10. Informacija o stanju u JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać

Na znanje:

 • Informacija o kvaliteti vode za piće iz vodovodnog sistema grada Bihaća za IV kvartal 2020. godine