Grad Bihać

U srijedu 21. aprila 2021. godine 8. sjednica Gradskog vijeća Bihać

U srijedu 21. aprila 2021. godine 8. sjednica Gradskog vijeća Bihać

U srijedu 21. aprila 2021. godine u gradskoj vijećnici održati će se 8. sjednica Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

 

 

 

1. Nacrt Odluke o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju lokalnim vodovodima i javnim česmama na području Grada Bihaća

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim taksama

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać, s Tekućeg granta za sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać, utvrđenih u Budžetu Grada za 2021. godinu

5. Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

6. Prijedlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u Gradu Bihaću za 2021. godinu

7. a)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju- ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta zračni dalekovod UKB 10(20) Kv dionica TS „Pumpna stanica Kostela“ – TS „Kostela 2“ i izgradnju STS- B 10(20)/0,4 „Kostela 2“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina za paralelno vođenje i ukrštanje podzemne niskonaponske mreže „Harmani škola“ sa lokalnom cestom u ulici Bosanskih banova u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju- ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije/rekonstrukcije niskonaponske mreže „Ripač 2“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

8. Prijedlog Programa rada i finansijski plan JU“Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2021. godinu sa:

a) Prijedlogom Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2021. g

b) Prijedlogom Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu

c) Prijedlogom Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2021. godinu

d) Prijedlogom Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2021. godinu

9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program razvoja turizma za 2021. godinu

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać o raspodjeli neto dobiti za 2019. godinu

11. Trogodišnji plan JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać za period od 2020. godine do 2022. godine.

12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju vrijednosti obračunske jedinice-boda za obračun komunalne naknade za 2021. godinu

13. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju direktora Turističke zajednice Grada Bihaća

14. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Kolegija GV