Grad Bihać

Održana prezentacija projekta probijanja saobraćajnica u skladu sa Urbanističkim planom Ceravci

Održana prezentacija projekta probijanja saobraćajnica u skladu sa Urbanističkim planom Ceravci

Danas je u prostorijama firme Euroing u bihaćkom naselju Ceravci održan sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici Gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom, te predstavnici investitora koji trenutno grade i imaju namjeru da grade stambene i poslovne objekte u tom dijelu grada.

Cilj sastanka je bio da projektant i predstavnici resorne službe gradske uprave privrednicima koji investiraju u tom dijelu grada Bihaća prezentiraju projekat i namjere Grada kada je u pitanju otvaranje novih saobraćajnica, a samim tim i pružanje mogućnosti za nove investicije.

„Trenutno u ovom dijelu grada imamo aktivne investicije u vrijednosti od oko 100 miliona KM, i još toliko investicija u najavi od strane istih investitora iz oblasti stanogradnje i gradnje privrednih i uslužnih objekata i mislim da to zavrijeđuje posebnu pažnju. Do sada smo imali situaciju da su investitori bili prinuđeni da grade na ledini i onda sami grade dijelove javne infrastrukture kako bi izgrađene objekte spojili na postojeću infrastrukturu. Tu priču moramo obrnuti te trasirati i probiti nove saobraćajnice i na taj način ubrzati planirane investicije i omogućiti nove, što uzročno-posljedično znači i nove prihode u budžet Grada kroz komunaije i rentu“, rekao je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić tom prilikom.

Prisutni predstavnici investitora nisu krili svoje zadovoljstvo ovakvim pristupom, te su priliku iskoristili da daju svoje primjebe i sugestije kada je planiranje i projektovanje novih saobraćanica u pitanju, te istakli probleme s kojima se susreću na terenu.

„Podržavamo ovu vrstu sastanaka i ovakav vid direktne komunikacije svih aktera na jendom mjestu jer tako brzo i efikasno rješavamo probleme na terenu, umjesto da hodamo od kancelarije do kancelarije. Vrlo pohvalno je što je gradonačelnik prepoznao nuždu da infrastruktura ide ispred investicija jer je to win-win situacija i za nas i za Grad. Ne treba zaboraviti koliko kooperanata, uposlenih i javnih prihoda je vezano za ovaj sektor, a najbitnije nam je da se prema predstavljenom planu i projektu izvrši eskproprijacija zemljišta i trasiranje puteva. Nadamo se da će i gradski vijećnici imati sluha i podržati taj prijedlog“, istakli su predstavnici investitora.