Grad Bihać

U četvrtak 4. februara 2021. godine održati će se 3. sjednica GV Bihać

U četvrtak 4. februara 2021. godine održati će se 3. sjednica GV Bihać

U četvrtak 04. februara 2021. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati održati će se 3. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

 1. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 30.06.2020.godine
  b) Informacija o trošenju Tekuće rezerve za period od 01.01. – 30.06.2020.godine
  c) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 30.09.2020.godine
  d) Informacija o trošenju Tekuće rezerve za period od 01.01. – 30.09.2020.godine
 2. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća za 2021.godinu.
 3. Prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju Kolegija i stalnih radnih tijela GV
  a) Kolegij
  b) Administrativna komisija
  c) Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  d) Komosija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
  e) Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade
  f) Komisija za lokalnu samoupravu
  g) Komisija za žalbe
  h) Komisija za predstavke i prijedloge
  i) Komisija za odlikovanja i priznanja
  j) Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova
  k) Etička komisija
  l) Komisija za sigurnost i regulaciju saobraćaja Grada Bihaća
  m) Prijedlog izmjene Rješenja o imenovanju Statutarne komisije.
 4. Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća sa zakonom
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure i postupku imenovanja na poziciju Sekretara Gradskog vijeća Bihać.
 6. Program rada Gradskog vijeća Bihać za 2021.godinu