Grad Bihać

U Bihaću danas zasjeda Gradsko vijeće

U Bihaću danas zasjeda Gradsko vijeće

Za danas u 9.00 h najavljen je početak 48. sjednice Gradskog vijeća Bihać. Na dnevnom redu su, pored ostalog, izvještaji o radu i poslovanju, planovi rada nekoliko gradskih ustanova i preduzeća, Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu i Prijedlog Strategije prema mladima za period od ove do 2028. godine.

 

 D n e v n i   r e d:

 

1.Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu;

 

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina za paralelno vođenje i ukrštanje podzemne niskonaponske mreže „Harmani 1“, Grad Bihać u korist JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

 

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje 10(20) kV podzemnog dalekovoda TS 10(20)/0,4 „Biro“

– TS 10(20)/0,4 „Dom kulture“, Bihać u korist JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

 

3. Prijedlog Strategije prema mladima Grada Bihaća za period od 2024. do 2028. godine

 

4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Revidirani Plan poslovanja JKP “Komrad“ d.o.o. Bihać za 2024. godinu;

 

5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju JKP “Komrad“ d.o.o. Bihać za 2023.godinu;

 

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JKP “Komrad“d.o.o. Bihać o raspodjeli neto dobiti JKP “Komrad“ d.o.o. Bihać za 2023.godinu;

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i Financijski plan JU “Gradska galerija“ Bihać za 2024.godinu;

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju za 2023.godinu JU “Gradska galerija“ Bihać;

 

9. Izvještaj o radu i poslovanju JU “Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2023.godinu;

 

10. Program rada i Financijski plan JU „Stanouprava“ Bihać

 

11. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Stanouprava“ Bihać

 

12. a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać za 2023.godinu;

b) Raspodjela netto dobiti JP “RTV Bihać“ iz poslovne 2023.godine;

c) Pokriće akumuliranog gubitka iz ranijih godina JP“RTV Bihać“;

 

13. Izvještaj o utrošku finansijskih sredstava doznačenih iz Budžeta Grada Bihaća Sportskom savezu Grada Bihaća za 2023.godinu;

 

14. a) Prijedlog Rješenja o prestanku članstva predsjednika Skupštine JP “Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o. Bihać;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Skupštine JP “Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o. Bihać;

 

15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JP “Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o. Bihać;

 

16. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora „Veterinarska stanica“ Bihać.