Grad Bihać

Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH

Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH

Ništa nema tako razoran utjecaj na održivi razvoj zajednice kao katastrofe, jer mogu uništiti desetljeća napretka u samo jednom trenu. U proteklim godinama u BiH smo se suočili sa štetama i gubicima velikih razmjera uzrokovanih prirodnim nepogodama. Lokalne samouprave su poduzele neophodne mjere izrade planova te unaprijeđenja sistema zaštite od katastrofa, ali se isti moraju sistemski provoditi kako bi se u budućnosti umanjile i spriječile posljedice. BiH ima razvijene planove i strategije zaštite i spašavanja, ali da li su adekvatni i dovoljni da se pripremimo i zaštitimo od katastrofa. Građani BiH zaslužuju transparentnost. Budimo spremni #ZaSvakiSlučaj „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH je Zajednički program Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini & Ujedinjenih nacija #SwissUN4 #DRR