Grad Bihać

Sastanak Vijeća/Savjeta za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Sastanak Vijeća/Savjeta za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u Bosni i  HercegoviniSastanak Vijeća/Savjeta za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u Bosni i

Hercegovini, Grad Bihać, Grad Bosanska Krupa, Grad Cazin, Općina Bosanski Petrovac, Općina Bužim, Općina Ključ, Općina Sanski Most i Općina Velika Kladuša

Danas je u prostorijama Gradske vijećnice Grada Bihaća održan sastanak Vijeća/Savjeta za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini na kojem su prisustvovali članovi Vijeća,  Predsjedavajući Vijeća za praćenje SDG u BiH, ambasador Miloš Prica MIP BiH, zajedno sa predstavnicima gradova i općina USK-a, Vlade USK-a i ostalih ustanova i udruženja.

Federalni zavod za programiranje razvoja je u saradnji sa gradom Bihaćem i Savezom općina i gradova Federacije BiH  organizator sastanka u Bihaću, kao predstavnik Federacije BiH u Vijeću za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja u BiH.

Vijeće je, uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, pokrenulo niz aktivnosti na promociji značaja Agende 2030, te obaveza i benefita koji proističu za vlade u BiH, lokalne zajednice, poslovnu  i akademsku zajednicu, nevladine organizacije kao i pojedince.

Jedna od aktivnosti koja se odnosi na jedinice lokalne samouprave je održavanje sastanaka sa pojedinačnim opštinama i gradovima na kojima pozvane jedinice lokalne samouprave imaju priliku da predstave vlastite aktivnosti i politike koje provode na realizaciji Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja. Takođe, Vijeće, tom prilikom, predstavlja svoj rad i mogućnosti za zajedničku saradnju sa lokalnim institucijama, privrednicima, nevladinim organizacijama i građanima.

Do sada su organizovani sastanci u Bijeljini, Banovićima (uz učešće Živinica, Zavidovića, Olova, Lukavca), Sarajevu (uz učešće pripadajućih opština i grada) i Tuzli (uz učešće Gradačca, Gračanice, Čelića i Sapne).

Na današnjem sastanku su prisustvovali  i ostali članovi, predstavnici Vijeća ministara i vlada Republike Srpske i Distrikta Brčko.

Na ovom sastanku predstavnici Vijeća za praćenje realizacije ovih ciljeva su prezentirali Okvir za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, Vijeće/Savjet, prošle i buduće aktivnosti.

Zatim su gradovi i općine prezentirali stanje u svakoj pojedinačnoj lokalnoj samoupravi.

Sve lokalne samouprave prethodnih godina već su radile na ovim ciljevima, koji će sad biti i dio strateških dokumenata njihovog razvoja.