Grad Bihać

Sastanak predstavnika gradske uprave sa v.d. direktorom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Sastanak predstavnika gradske uprave sa v.d. direktorom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Riad Kremić, v.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom posjetio je gradsku upravu grada Bihaća. Povod posjete je Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji Fond raspisuje dva puta godišnje. Cilj sastanka sa bio je upoznavanje predstavnika naše lokalne samouprave sa radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, programima podrške koje Fond implementira i sredstvima koje dodjeljuje kako bi poboljšao status osoba sa invaliditetom.

Osnovna djelatnost Fonda jeste pružanje podrške novom zapošljavanju osoba sa invaliditetom, osiguravanje održivosti njihovih radnih mjesta i profesionalna rehabilitacija (školovanje, dokvalifikacija i prekvalifikacija).

„Grad Bihać će sedamnaestog ovog mjeseca biti domaćin prezentacije koja se odnosi na ovaj Javni poziv, na koji će pored naših Javnih Preduzeća i Javnih ustanova biti pozvani Udruga Poslodavaca, Privredna Komora, Obrtnička Komora, Udruženja osoba sa invaliditetom te svi ostali zainteresirani za ovaj Javni poziv.“ rekao je Edin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.  

„Do sada, nažalost, nismo imali značajan broj aplikacija i korisnika bespovratnih sredstava Fonda sa područja Unsko-sanskog kantona, zbog toga u nadolazećem periodu želimo intenzivirati našu podršku i saradnju u ovom kantonu. Mi ostajemo na raspolaganju predstavnicima lokalne samouprave u ovom kantonu ali i na području cijele Federacije BiH te smo spremni pružiti ekspertnu podršku kako bi svi zainteresirani mogli aplicirati na programe Fonda, a sve s ciljem unaprijeđenja položaja osoba sa invaliditetom.“ kazao je Riad Kremić, v.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.