Grad Bihać

Sastanak gradonačelnika Bihaća i vršioca dužnosti Ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine

Sastanak gradonačelnika Bihaća i vršioca dužnosti Ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine

Bihaćki gradonaćelnik Šuhret Fazlić danas je razgovarao sa Mirzom Terzom, vršiocem dužnosti Ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine. Na sastanku se razgovaralo o rekonstrukciji šehidskog turbeta heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 Adila Bešića, sufinanciranju izgradnje Muzeja heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 Izeta Nanića, obilježavanju značajnih datuma u periodu 1992-1995. Godina na području Unsko-sanskog kantona, te rekonstrukciji šehidskog mezarja „Humci“ u našem gradu.

Također Grad Bihać će 2022. Godine biti domaćin obilježavanja značajnih datuma dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan. Obilježavanje značajnih datuma sa posebnim osvrtom na početak organiziranog otpora 1992. godine tema je koja je najaktuelnija i za koju se Gradska uprava Bihaća već počinje pripremati. U narednom periodu biti će imenovan i organizacioni odbor koji će pratiti i sudjelovati u planiranju i organiziranju svih značajanih manifestacija naredne godine kada se obilježava 30. godina od početka agresije na našu zemlju i organizovanog otpora patriota.