Grad Bihać

Saopštenje resorne službe povodom upita za red vožnje autoprevoznika na području grada Bihaća

Saopštenje resorne službe povodom upita za red vožnje autoprevoznika na području grada Bihaća

Povodom učestalih upita kojima se građani obraćaju upravi Grada Bihaća vezano za ukidanje pojedinih javnih linijskih prijevoza putnika na području grada Bihaća, želimo da ih i na ovaj način obavijestimo da se poslovi javnog prijevoza putnika obavljaju u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 28/06 i 2/10) i Pravilnikom o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine FBiH“, broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15).

Navedenim Pravilnikom propisan je postupak i način usklađivanja, odobravanja i registracije redova vožnje, kao i mogućnost izmjena registrovanih elemenata reda vožnje u vidu brisanja stajališta, smanjenja režima i perioda održavanja reda vožnje, brisanja/uvođenja kooperanta, promjene naziva ili sjedišta prijevoznika.

Međutim, u vrijeme novonastale situacije uzrokovane pojavom korona virusa, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donijelo je Uputu o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova u uvjetima proglašene nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnog početka održavanja javnog linijskog prijevoza putnika, broj: 01/6-27-796-1/21 od 14.05.2020. godine, kojom je (a nakon potpune obustave javnog linijskog prijevoza putnika na teritoriji FBiH) prijevoznicima dozvoljeno otpočinjanje sa održavanjem registriranih redova vožnje.

U skladu sa navedenom Uputom prijevoznik može, ukoliko procijeni da nema opravdanosti održavati neki od polazaka/povrataka na voznom redu, odnosno vozni red u cjelosti, smanjiti režim održavanja reda vožnje.

Postupajući po zahtjevima prijevoznika koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na području grada Bihaća, ova Služba je upisivanjem u važeći Registar evidentirala sve zahtjeve prijevoznika (https://www.bihac.org/.../content.../6152db00547fe.pdf) i takav ažurirani Registar redova vožnje redovno objavljuje na zvaničnoj web stranici Grada Bihaća.