Grad Bihać

Rješenje o imenovanju Koordinacijskog tijela i Radnih grupa za izradu Strategije za mlade Grada Bihaća za period 2023-2028. Godina

Rješenje o imenovanju Koordinacijskog tijela i Radnih grupa za izradu Strategije za mlade Grada Bihaća za period 2023-2028. Godina

Imenovanje Koordinacijskog tijela i formiranje Radnih grupa za izradu Strategije za mlade Grada Bihaća za period 2023-2028. godine Grad Bihać označava posvećenost podršci i razvoju mladih generacija.

Ovaj dokument će oblikovati našu zajedničku viziju i akcione planove koji će omogućiti mladima da ostvare svoj pun potencijal. 

Prilog: