Grad Bihać

Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) sa područja Grada Bihaća za učešće u Evaluacionoj komisiji

Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) sa područja Grada Bihaća za učešće u Evaluacionoj komisiji

Rezultati procesa izbora predstavnika/ce organizacija civilnog društva (OCD) sa područja Grada Bihaća za učešće u Evaluacionoj komisiji u Gradu Bihaću u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)


Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva sa područja Grada Bihaća da se prijave za učešće u Evaluacionoj komisiji je objavljen na web-stranici Grada Bihaća 15. marta i trajao je do 22. marta 2022. godine.


Do predviđenog roka, ukupno se prijavio jedan (1) kandidat, i to:

1. G. Amir Bašanović koji je trenutno član više sportskih klubova i udruženja – član je biciklističkog kluba „Bihać“, teniskog kluba „UNA GEM“ i PD „Plješevica“. Uvidom u dostavljenu biografiju utvrđeno je da g. Bašanović ima iza sebe uspješno realiziranih projekata počevši od 2011. godine, a prošao je i obuku Upravljanje projektnim ciklusom. Prijava je pristigla 21. marta 2022.


Zbog činjenice da se do predviđenog roka prijavio samo jedan predstavnik civilnog društva, predstavnici Grada Bihaća i UNDP-a/ReLOaD2 projekta su konstatovali da se neće sprovoditi proces glasanja, te da nema smetnji da se isti izabere za člana Evaluacione komisije.

Predstavnik/ca civilnog društva će biti imenovan Rješenjem o imenovanju komisije od strane gradonačelnika. 

Članovi Evaluacione komisije koju čine predstavnik civilnog društva sa područja grada Bihaća, dva predstavnika Grada Bihaća i dva predstavnika UNDP/ReLOaD2 projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.


Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).