Grad Bihać

Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama Grada Bihaća u 2021. godini

Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama Grada Bihaća u 2021. godini

Godišnje anketiranje građana i građanki Bihaća provedeno je kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg Grad Bihać implementira u partnerstvu sa organizacijom UNDP BiH, a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana administrativnim i komunalnim uslugama jedinice lokalne samouprave.

Anketa je provedena on-line tokom mjeseca februara 2022. godine na uzorku od 570 punoljetnih ispitanika.  Na osnovu dobijenih rezultata Grad Bihać će poduzeti sve neophodne mjere ka unapređenju kvalitete onih usluga koje su građani loše ocijenili, odnosno zadržati kvalitet onih usluga pozitivno ocjenjenih od strane građana.


Sažeti izvještaj - Rezultati ankete o zadovoljstvu građana javnim uslugama u gradu Bihaću u 2021. godini

Kompletan izvještaj - Rezultati ankete o zadovoljstvu građana javnim uslugama u gradu Bihaću u 2021. godini