Grad Bihać

Rezultati konkursa za izradu idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportskorekreativne zone „Aleja“

Rezultati konkursa za izradu idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportskorekreativne zone „Aleja“

Grad Bihać 23.12.2021. godine raspisao je Konkurs za izradu idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportskorekreativne zone „Aleja“. Radi se o prostoru parcele smještene u blizini centra grada, parka Borići i partizanskog  spomen-obilježja, koja graniči sa parkom „Žegarska aleja“, iza stadiona NK Jedinstvo i sportske dvorane „Luke“, odnosno u neposrednoj blizini postojeće sportsko-rekreativne gradske zone koja ima perspektivu daljeg razvoja. Osnovna namjera pribavljanja idejnog rješenja jeste kultivizacija predmetnog prostora i planska sadnja stabala i zelenila u cilju formiranja budućeg parka sa rekreativnim sadržajima na predmetnoj lokaciji. 

Nakon provedene anonimne konkursne procedure na osnovu člana 70. stav (3), člana 33. stav (1) tačka b) i 34. Zakonao javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH“, br: 39/14), donesena je Odluka o izboru nagrađenih učesnika konkursa, na osnovu suda stručne komisije u sastavu: 

  1. Mr.sci.Lejla Hajro, dipl.ing.arh.
  2. Andrea Pavlović dipl.ing.arh.
  3. Mr. Ahmed Ibrahimpašić, dipl.ing.arh.
  4. Sijana Hošić, dipl.ing.arh.
  5. Jasmina Velić-Imširović, dipl.ing.agr.-p.a.
  6. Kand.mr.sci.pejz.arh. Narcisa Gaković-Bašić, dipl.ing.arh.  
  7. Armin Amidžić, dipl.ecc

U provedenom konkursu za izradu idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportsko-rekreativne zone „Aleja“ u Bihaću, izabrano je prvoplasirano, drugoplasirano i trećeplasirano idejno rješenje kojima se dodjeljuju novčane nagrade. 

  1. Porvoplasirano idejno rješenje je autora Zulejha Šabić-Zatrić i Asmir Šabić. Dostavljeno pod šifrom DZA122. Novčana nagrada za prvoplasirano rješenje iznosi 7.000,00 KM.
  2. Drugoplasirano idejno rješenje je autora Emira Hasanagića. Dostavljeno pod šifrom TOM399. Novčana nagrada za drugoplasirano rješenje iznosi 3.000,00 KM.
  3. Trećeplasirano idejno rješenje je rješenje je autorskog tima Sukejna Jerlagić, Amila Terzić, Fatima Hafizović. Dostavljeno pod šifrom  H4T3J5. Novčana nagrada za trećeplasirano rješenje iznosi  2.000,00 KM.

Anonimnost je osigurana tokom cijelog postupka te Komisiji nije poznat identitet ponuđača odnosno autora. Komisija je ocijenjivala originalnost ideje, prostornu uslađenost sa postojećim ambijentom, pejzažno-ekološko-ambijentalni aspekt, izvodljivost projekta i etapnost izvođenja, racionalnost i ekonomičnost.