Grad Bihać

Rezultati javnog poziva za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća uz učešče građana

Rezultati javnog poziva za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća uz učešče građana

 

Nacrtom Budžeta Grada Bihaća za 2024. godinu planirana su sredstva za realizaciju infrastrukturnih projekta u mjesnim zajednicama na području Grada Bihaća za koje postoji interes sufinansiranja od strane građana.

S tim u vezi, 28.11.2023. Grad Bihać raspisao je Javni poziv za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća uz učešče građana u 2024. godini.

Rješenjem Gradonačelnika broj: 01-04-5922  od 28.11.2023. godine  imenovana je Komisija za provjeru ispravnosti prijava na javni poziv za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama. Komisija je izvršila analizu pristiglih prijava sa aspekta formalnih uslova te kompletnosti i relevantnosti prijava, a rezultati su predstavljeni u tabeli koju možete vidjeti klikom REZULTATI 2024

Svi aplikanti koji su zadovoljili formalne uvjete javnog poziva za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća uz učešće građana dužni su u roku od 90 (devedeset) dana, odnosno najkasnije do 01.04.2024. godine, u skladu sa priloženom Izjavom o spremnosti sufinansiranja projekta za koji su aplicirali, svoj iznos učešća uplatiti na trezorski račun grada Bihaća otvoren kod Unicredit banke.

Za aplikante koji ne izvrše uplatu učešća u datom roku, smatraće se da su odustali od projektnog prijedloga i isključiće se iz dalje procedure.


Prilikom uplate potrebno je priložiti:
- Odluku Mjesne zajednice o pokretanju akcije prikupljanja sredstava,
- Spisak sa iznosima i potpisima građana koji su učestvovali u akciji,
- Ovjerenu Izjavu osobe koja uplaćuje sredstva da se radi o sredstvima prikupljenim od građna u svrhu učešća na javnom pozivu za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća.

Za sva dodatna pitanja vezano za instrukcije za uplatu sredstava učešća građana obratiti se u Službu za poslove kabineta i mjesne zajednice Grada Bihaća.