Grad Bihać

Rang lista projekata organizacija civilnog društva (OCD) koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu

Rang lista projekata organizacija civilnog društva (OCD) koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu

ZAKLJUČAK

O utvrđivanju konačne rang liste projekata organizaciju civilnog društva (u daljem tekstu: OCD), koji će se su/finansirati sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2021. godina.

 

Rang lista OCD