Grad Bihać

Provođenje aktivnosti ankete za izradu baze podataka za organizacije civilnog društva u jedinici lokalne samouprave

 Provođenje aktivnosti ankete za izradu baze podataka za organizacije civilnog društva u jedinici lokalne samouprave

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Europska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u saradnji sa Gradom Bihaćem provodi aktivnost izrade baze podataka organizacija civilnog društva (OCD) koje djeluju u jedinici lokalne samouprave.

 

Pozivamo sve OCD koje su registrovane i djeluju na nivou Grada Bihaća, da se uključe u ispunjavanje ankete kako bi se kreirala jedna sveobuhvatna baza podataka o aktivnim organizacijama u lokalnoj zajednici.

 

Link za ispunjavanje ankete je:

Anketa za izradu baze podataka za organizacije civilnog društva u jedinicama lokalne samouprave Survey (surveymonkey.com)