Grad Bihać

Provedene edukacije predškolske i školske djece u okviru projekta „Zdraviji suživot ljudi i pasa lutalica u gradu Bihaću“

Provedene edukacije predškolske i školske djece u okviru projekta „Zdraviji suživot ljudi i pasa lutalica u gradu Bihaću“

Grad Bihać implementira projekat „Zdraviji suživot ljudi i pasa lutalica u gradu Bihaću ", koji je odobren putem javnog poziva  Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“.

Projekat se provodi u partnerstvu sa JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Bihać.

Jedna od aktivnosti projekta je i „Edukacija predškolske i školske djece o držanju vlasničkih pasa i ponašanju sa psima lutalicama“, koju je u junu 2021.godine provela JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Bihać u vrtićima i školama grada Bihaća.

Edukacija djece o vlasničkim psima i psima lutalicama su provodili doktori veterinarske medicine, uposleni  u JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Bihać, i obuhvatili su slijedeće ustanove:

-       JU „Dječiji vrtić“ Bihać

-       JU „Dječiji vrtić Pinokio“ Bihać

-       JU OŠ „Harmani II“ Bihać

-       JU OŠ „Kamenica“ Bihać

-       JU OŠ „Kamenica“ p.š. Izačić Bihać

-       JU OŠ „Prekounje“ Bihać

-       JU OŠ „Prekounje“ p.š. Ribić Bihać

-       JU „Gimnazija“ Bihać

-       JU „Medicinska škola“ Bihać

Edukacije djece i građana (prisutni nastavnici, profesori i drugi) je provedena u periodu 03.06.2021.-15.06.2021.godine, a ukupno je bilo obuhvaćeno preko 300 djece. Osim predavanja u okviru ovih edukacija podijeljeni su promotivni leci i brošure, te je izvršeno upoznavanje sa aktivnostima vezanih za Sklonište za životinje (Azil),  načinima na kojima se vrši označavanje pasa sa mikročipom, te kastracija i sterilizacija pasa. Polaznici edukacija su upoznati i o svim ostalim aktivnostima ovog projekta.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH kroz Federalno ministarstvo finansija/financija, kao i Vlada Švicarske putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).