Grad Bihać

Produženje roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja za proizvodnju povrća i cvijeća

Produženje roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja za proizvodnju povrća i cvijeća

O  B  A  V  I  J  E  S  T

o produženju roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja za proizvodnju povrća i cvijeća po m2 zatvorenog prostora (staklenici i plastenici) na području Grada Bihaća u 2022. godini


Rok za podnošenje zahtjeva na Javni poziv za dodjelu poticaja za proizvodnju povrća i cvijeća po m2 zatvorenog prostora (staklenici i plastenici) na području Grada Bihaća u 2022. godini koji je objavljen na oglasnoj tabli, web stranici i na društvenim mrežama grada Bihaća

dana 11.04.2022. godine, produžava se do 20.05.2022. godine. Ostale stavke navedene u Javnom pozivu ostaju nepromjenjene.


Gradonačelnik
Šuhret Fazlić