Grad Bihać

Produžen rok za uplatu učešća građana po javnom pozivu za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća

Produžen rok za uplatu učešća građana po javnom pozivu za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća

Budžetom Grada Bihaća za 2023. godinu planirana su sredstva za realizaciju infrastrukturnih projekta u mjesnim zajednicama na području Grada Bihaća za koje postoji interes sufinansiranja od strane građana.

28.11.2022. Grad Bihać raspisao je Javni poziv za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama Grada Bihaća uz učešče građana u 2023. godini, a 04.01.2023. objavljeni su rezultati istog, gdje je definisan rok za uplatu učešća građana  do 04.04.2023. godine.

S obzirom na upućene zahtjeve od strane nekoliko MZ za produženje roka za uplatu učešća građana, ovim putem obaviještavamo:

  • Novi rok za uplatu učešća građana za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama je do 30.09.2023. godine.
  • Za projekte koji su zadovoljili uvjete javnog poziva, a čije uplate na račun Grada pristignu prije krajnjeg roka, procesu njihove realizacije pristupit će se odmah po uplati. 

Za aplikante koji ne izvrše uplatu učešća do 30.09.2023. godine, smatraće se da su odustali od projektnog prijedloga.

Instrukcije za uplatu:

Žiro račun: 3385002200163231
Vrsta prihoda: 733111
Broj općine: 003
Poziv na broj: 0000000000

Broj budžetske organizacije:
MZ Brekovica: 2004020
MZ Izačić: 2004110
MZ Ripač: 2004250
MZ Pritoka: 2004230
MZ Kamenica: 2004130
MZ Martin Brod: 2004180
MZ Klokot-Papari: 2004140
MZ Vrsta: 2004330

Prilikom uplate potrebno je priložiti:
- Odluku Mjesne zajednice o pokretanju akcije prikupljanja sredstava,
- Spisak sa iznosima i potpisima građana koji su učestvovali u akciji,
- Ovjerenu Izjavu osobe koja uplaćuje sredstva da se radi o sredstvima prikupljenim od građna u svrhu učešća na javnom pozivu za izražavanje interesa za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnima zajednicama Grada Bihaća.