Grad Bihać

Prodaja čelične konstrukcije na objektu sportsko-rekreativnog bazena unutar školskog centra u Prekounju

Prodaja čelične konstrukcije na objektu sportsko-rekreativnog bazena unutar školskog centra u Prekounju

Nakon završetka postupka javnog nadmetanja - licitacije za prodaju čelične konstrukcije na objektu sportsko-rekreativnog bazena unutar školskog centra u Prekounju, danas je odabrani izvođač radova za uklanjanje građevine starog bazena uveden u posao. Očekuju se intenzivniji radovi na uklanjanju ove građevine, a rok za izvršenje tih radova je 30 dana.