Grad Bihać

Priručnik prava i obaveze poslodavaca kod vršenja inspekcijskog nadzora

Priručnik prava i obaveze poslodavaca kod vršenja inspekcijskog nadzora

Programom rada Službe za 2022 godinu predviđeno je niz preventivnih aktivnosti u svrhu sprečavanja povrede zakona i drugih propisa, sprečavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica, ukoliko iste nisu nastupile, a to su mjere: pravovremenog informisanja subjekata nadzora o novim propisima i pravilima koja su u obavezi primjenjivati, suradnji sa građanima,informisanja javnosti različitim saopštenjima,   dostupnosti građanima, pravnim i fizičkim licima za sva pitanja koja su vezana za poslove iz nadležnosti Službe i budu postavljena elektronskim putem, putem mail-a. 

 

U cilju upoznavanja javnosti sa poslovima inspekcijskog nadzora u prilogu se nalazi  „PRIRUČNIK – prava i obaveze poslodavaca kod vršenja inspekcijskog nadzora,“ koji je namijenjen poslodavcima, ali općenito govori o pravilima inspekcijskog postupka, nadležnostima i organizaciji inspekcija, upravnim mjerama, sankcijama, redovnim pravnim lijekovima, pravima i obavezama svih subjekata nadzora.

 

Napominjemo da je identitet prijavioca zakonom zaštićen i da je suradnja sa građanima neophodna, tim prije jer je nepravilnošću povrijeđen javni interes zaštićen propisom, te stoga, postoji i javni interes da se ona ispravi, otkloni ili umanje njene posljedice, koliko je to moguće.

 

U cilju zaštite javnog interesa i interesa građana, unapređenja životnih uslova građana i zaštite prirodnih resursa grada Bihaća očekujemo bolju suradnju sa građanima, prijave nesavjesnih građana u remećenju komunalnog reda i izvođenju građevinskih radova na zaštićenim područjima grada.

Prirucnik prava i obaveze poslodavaca kod vrsenja inspekcijskog nadzora