Grad Bihać

Preliminarni rezultati evaluacije prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika Gradske tržnice Bihać po povlaštenim uslovima

Preliminarni rezultati evaluacije prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika Gradske tržnice Bihać po povlaštenim uslovima

Preliminarni rezultati evaluacije prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika Gradske tržnice Bihać po povlaštenim uslovima. 

Preliminarne rezultate, rang-listu prijava možete preuzeti ovdje.

Na preliminarne rezultate podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 23. februar 2022. godine do 15:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na šalter br. 6 Gradske uprave Bihać. Koverte trebaju biti adresirane na:

Grad Bihać
Bosanska 4
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila) neće se uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika bit će objavljena na web-stranici Grada Bihaća po završetku obrade prigovora.