Grad Bihać

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Kemal Ademović, u sklopu zvanične posjete Unsko-sanskom kantonu, posjetio je danas i gradonačelnika grada Bihaća Elvedina Sedića

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Kemal Ademović, u sklopu zvanične posjete Unsko-sanskom kantonu, posjetio je danas i gradonačelnika grada Bihaća  Elvedina Sedića

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Kemal Ademović, u sklopu zvanične posjete Unsko-sanskom kantonu, posjetio je danas i gradonačelnika grada Bihaća Elvedina Sedića. Na sastanku su razmatrane mnoge teme od interesa za Grad Bihać i njegov budući razvoj, a koje se direktno tiči državnog nivoa vlasti. Glavne teme sastanka obuhvatile su aktuelne izmjene potrebnih zakona na državnom nivou koje su neophodne za nastavak razvoja projekta izgradnje Aerodroma u Bihaću. Razgovaralo se o procesu revitalizacije željezničkog saobraćaja, odnosno Unske pruge, za koju raste interes i iz Republike Hrvatske. Također, diskutirano je o potrebi uspostavljanja bescarinske zone u Bihaću. Migrantska kriza u Bihaću, posebno problem propusnosti istočne granice koji direktno utiče na zapadni dio Bosne i Hercegovine, odnosno Grad Bihać, bila je također jedna od tema sastanka. Naglašena je potreba za izradom sveobuhvatne strategije upravljanja migracijama u BiH, o čemu se godinama priča, ali bez konkretnog rješenja. Posjeta predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Kemala Ademovića, predstavlja nastavak angažmana viših nivoa vlasti na podršci ključnim projektima i rješavanju izazova koji utiču na dalji razvoj Krajine i Gada Bihaća.