Grad Bihać

Poziv za učešće u konsultacijama za mlade u okviru platforme “Dijalog za mlade”, Bihać

Poziv za učešće u konsultacijama za mlade u okviru platforme “Dijalog za mlade”, Bihać

Pozivaju se mladi u dobi od 15 do 30 godina (srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje, volonteri/ke u zajednici), predstavnici/e omladinskih organizacija i organizacija koje se bave pitanjima mladih sa područja Grada Bihaća, spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvalitete života lokalne zajednice da učestvuju u konsultacijama koje se organizuju u okviru platforme “Dijalog za mlade”, u utorak, 25. oktobra, 2022. godine sa početkom u 18:00h u prostorijama Startup Studio Bihać, ulica Bosanska 4. Svi zainteresovani se trabaju prijaviti putem linka https://bit.ly/3TgQbxd Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se konsutacije sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima. Nakon obavljenih konsultativnih sastanaka sa mladima u okviru platforme “Dijalog za mlade”, tokom 2023. godine će biti objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području Grada Bihaća putem kojeg će organizacije civilnog društva imati priliku predložiti za finansiranje i sprovedbu one inicijative koje su prioritizirane u okviru konsultacija te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažovati mlade za učešće u životu lokalne zajednice. Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Grad Bihać.