Grad Bihać

Poziv za dostavu prijedloga lokacija na kojima će biti dozvoljeno hranjenje pasa na javnim površinama

Poziv za dostavu prijedloga lokacija na kojima će biti dozvoljeno hranjenje pasa na javnim površinama

Poziv nevladinim udruženjima i volonterima za dostavu prijedloga lokacija na kojima će biti dozvoljeno hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama u gradu Bihaću

Shodno članu 22. stav (5) Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, i napuštenih i izgubljenih pasa („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br.: 02/22 i 04/22),

Pozivamo vas da najkasnije do 10.06.2022. godine dostavite vaš prijedlog lokacija na javnim površinama na kojima će biti dozvoljeno hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa u gradu Bihaću.