Grad Bihać

POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE BIHAĆ

POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE BIHAĆ

Omladinska banka Bihać, u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Gradom Bihaćom objavljuje poziv za prijem četiri nova člana i članice u Odbor.

Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa. Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

  1. Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;
  2. Učešća u raspodjeli fondova;
  3. Pokretanju vlastitog biznisa.

Poziv je otvoren do 15.11.2020. godine (do 23:59h), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro.

Ako želiš, pročitaj više o rezultatima Omladinske banke BihaćProgramu Omladinske banke  i o tome kako funkcioniše Odbor.